Pierwsza komunia u prawosławnych. Czy różni się od katolickiej?

Pierwsza komunia u prawosławnych to bardzo ważny moment dla wierzących. Sam obrzęd jest dość podobny do tego, jaki mamy w Kościele katolickim.

Religia prawosławna: na czym polega różnica od katolicyzmu?

Na czym polega religia prawosławna? Prawosławie jest jednym z głównych odłamów chrześcijaństwa, który bazuje na Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła Wschodniego, która swoje początki miała już w starożytności.

Prawosławie naucza głównych prawd wiary, które zawarte są w Apostolskim symbolu wiary. Cała jego doktryna opiera się zaś na dekretach siedmiu pierwszych soborów powszechnych i przekazach Ojców Kościoła. Prawosławie nie uznaje rozpowszechnionego w Kościele zachodnim po 1054 r. prymatu biskupa Rzymu. Skłania się tym samym ku tradycji zakładającej pojęcie Kościoła jako wspólnot. Dla prawosławnych najważniejszym przywódcą był Patriarcha Konstantynopola, a po upadku Bizancjum w 1453 r., aspiracje przejęcia prymatu wykazywał patriarchat moskiewski.

Prawosławie nie przyjmuje dogmatu o pochodzeniu Ducha Świętego zarówno od Ojca, jak i Syna. Odrzuca też inne, ważne w katolicyzmie idee jak np.:

  • znaczenie odpustu,
  • istnienie czyśćca
  • dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny,
  • dogmat o Wniebowzięciu Matki Bożej - według teologów prawosławnych, Maryja zakończyła swoje ziemskie życie w sposób ludzki, dołączając do swojego Syna przez Zaśnięcie (śmierć oraz wniebowzięcie Jej ciała)
  • celibat niższego duchowieństwa (diakonów i prezbiterów). 

Pierwsza komunia dla dorosłych. Czym się charakteryzuje i jak się przygotować?Pierwsza komunia dla dorosłych. Czym się charakteryzuje?

Sakramenty prawosławne

W kościele wschodnim funkcjonuje także nieco inne podejście do sakramentów. Sakramenty prawosławne dzielą się na trzy grupy, z których każda jest niewidzialnym znakiem łaski bożej:

  • Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia,
  • Sakramenty uzdrowienia: sakrament pokuty i pojednania, namaszczenie chorych,
  • Sakramenty w służbie komunii: sakrament święceń, sakrament małżeństwa.

Zobacz też: Pierwsza Komunia święta w innej parafii: jak ją zorganizować?

Jak nazywa się komunia święta prawosławnych?

Jak nazywa się komunia święta prawosławnych? Nazywana jest prosforą. Jest to rodzaj pieczywa wytwarzanego z mąki, wody, soli i zakwasu. Tak przygotowany wypiek w obrzędzie przeistoczenia zmienia się w ciało Chrystusa. Do przystępowania podczas Eucharystii są używane jej konsekrowane cząstki, które kapłan zanurza w konsekrowanym winie. Reszta prosfory zostaje rozdana wiernym po Liturgii - spożywają ją na miejscu lub zanoszą domownikom, którzy nie mogli wziąć udziału w nabożeństwie.

W czasie prawosławnej wigilii Bożego Narodzenia, która przypada 6 stycznia, uczestnicy wieczerzy dzielą się przyniesioną z cerkwi prosforą i popijają ją łykiem święconej wody. Dopiero po tym tradycyjnym obrzędzie przystępuje się do jedzenia wigilijnych potraw.

Zobacz wideo Komunie w większym gronie i na świeżym powietrzu? Minister zdrowia odpowiada

Życzenia komunijne dla chłopca i dziewczynki. Najpiękniejsze cytaty i dedykacje od chrzestnych, rodziców i dziadków. Zdjęcie ilustracyjneŻyczenia komunijne dla chłopca i dziewczynki. Najpiękniejsze cytaty i dedykacje od chrzestnych, rodziców i dziadków

Zobacz też: Pierwsza komunia u Ewangelików. Jak wygląda?

Czy prawosławny może przyjąć Komunię w Kościele katolickim?

Kościół katolicki i prawosławny pod wieloma względami jest tożsamy i w równie wielu kwestiach bardzo się różni. Czy prawosławny może przyjąć Komunię w Kościele katolickim? Zagadnienie przyjmowania komunii przez wiernych prawosławnych w kościele katolickim i odwrotnie jest kwestią złożoną. Teoretycznie katolik może przyjąć komunię w cerkwi prawosławnej, gdyż udziela jej prawidłowo i ważnie wyświęcony kapłan. Jednak cerkiew nie uznaje prymatu piotrowego co komplikuje sprawę - oba kościoły nie pozostają w pełnej zgodzie. Katechizm Kościoła Katolickiego odpowiada równocześnie, że w uzasadnionym przypadku, kiedy nie ma możliwości dotarcia do katolickiego kościoła i przyjęcia komunii z rąk katolickiego kapłana, wówczas wierny może przyjąć sakrament w cerkwi, gdzie komunia jest równie ważna jak dla katolików.

Nieco inaczej wygląda ta kwestia z punktu widzenia prawosławia. W tym wyznaniu osoba przystępująca do Komunii św. posiada pełną jedność z kościołem prawosławnym, co oznacza, że w sakramencie chodzi nie tylko o jedność z Bogiem, ale i z Kościołem. W praktyce oznacza to, że katolik przyjmujący Komunię św. w cerkwi prawosławnej przez ten fakt staje się wiernym prawosławnym. Z zasady katolik nie powinien przystępować do Komunii św. w cerkwi. Również prawosławny chrześcijanin przystępujący do Komunii św. w Kościele Katolickim w oczach prawosławnych przechodzi na katolicyzm, bo zyskuje jedność z tym Kościołem, w którym przystąpił do Komunii św. Dlatego też nie powinno się nakłaniać prawosławnych do przyjmowania sakramentu w Kościele Katolickim. 

Zobacz też: Komunia w domu 2021. Ile kosztuje? Jak się przygotować? Czy warto zdecydować się na catering? Przykładowe menu

Więcej o: