1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Pierwsza komunia u Ewangelików. Jak wygląda?

Pierwsza komunia u Ewangelików ma nieco inny wymiar niż w kościele katolickim, niemniej jednak pozostaje jednym z najważniejszych obrzędów dla wiernych wyznania ewangelickiego.

Co to jest konfirmacja?

Co to jest konfirmacja? Pierwsza komunia święta u Ewangelików to tzw. konfirmacja, czyli z języka łacińskiego confirmatio, co oznacza ni mniej ni więcej tylko potwierdzenie. Konfirmacja dla Ewangelików jest odpowiednikiem pierwszej komunii i bierzmowania jednocześnie. W przeciwieństwie do Kościoła katolickiego u wyznawców Kościoła ewangelickiego nie ma ona charakteru sakramentu.

W niektórych krajach protestanckich za odpowiedni wiek do przyjęcia komunii uznano 12–15 lat. W Szwajcarii konfirmacja udzielana jest w 16. roku życia, a w Polsce - w wieku ok. 15 lat. Jest to więc zdecydowanie wyższy wiek niż w przypadku dzieci przystępujących do pierwszej komunii w Kościele katolickim. Aktu konfirmacji dokonuje duchowny poprzez położenie rąk na głowie i udzielenie błogosławieństwa osobie przystępującej do obrzędu.

W Niemczech, Danii i Norwegii, podobnie jak w Polsce komunia święta, konfirmacja jest uroczyście świętowana poprzez przyjęcie dla rodziny. W większości krajów protestanckich konfirmacja odbywa się w Niedzielę Palmową lub w pierwszą niedzielę po Wielkanocy

Kościoły: rzymskokatolicki i prawosławny nie uznają ważności konfirmacji protestanckiej. Oznacza to, że osoby, które chcą przejść z kościoła ewangelickiego do katolickiego lub prawosławnego muszą przyjąć sakrament bierzmowania.

Pierwsza Komunia Święta: rodzice po rozwodzie a przygotowania do sakramentu. Zdjęcie ilustracyjnePierwsza Komunia Święta: rodzice po rozwodzie a przygotowania do sakramentu

Czy protestanci przyjmują Komunię świętą?

Czy protestanci przyjmują Komunię świętą? Protestanci należą do wspólnoty chrześcijańskiej, jednak pewne podstawowe kwestie różnią się w kościele katolickim i ewangelickim. Jednym z nich jest pierwsza komunia święta, która dla protestantów nie jest sakramentem. Nie oznacza to jednak, że jej nie przyjmują. Protestanci przyjmują Komunię świętą pod postacią chleba i wina. Zwraca się także uwagę na potrzebę częstego przystępowania do Komunii świętej, która nie tylko obmywa z grzechów, ale jest także wyrazem zawarcia nowego przymierza z Bogiem. 

Zobacz wideo Komunie w większym gronie i na świeżym powietrzu? Minister zdrowia odpowiada

Pierwsza Komunia u protestantów

Pierwsza Komunia u protestantów jest potwierdzeniem wiary przyjętej na chrzcie przez rodziców i chrzestnych w imieniu dziecka. W dniu konfirmacji dzieci ewangelickie po raz pierwszy przystępują do komunii. W obrzędzie tym chodzi przede wszystkim o umocnienie w wierze. Sam akt polega na publicznym wyznaniu wiary i złożeniu ślubowania wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zborem. 

Współczesne porządki konfirmacyjne zawierają następujące zwyczaje:

 • nauczanie i egzamin,
 • wyznanie i ślubowanie konfirmacyjne,
 • dopuszczenie do Komunii Świętej,
 • odniesienie do Chrztu,
 • błogosławieństwo i nakładanie rąk
 • przyjęcie do zboru przez podanie ręki konfirmantowi.

Czy ewangelik może przyjąć Komunię w Kościele katolickim?

Zastanawiasz się, czy ewangelik może przyjąć Komunię w Kościele katolickim? Prawo Kościoła katolickiego pozwala na udzielenie katolickiej Komunii świętej protestantowi tylko w wyjątkowych okolicznościach. Są nimi niebezpieczeństwo śmierci lub inna konieczność potwierdzona przez biskupa. Aby do tego doszło, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • protestant nie ma możliwości wezwać własnego duchownego,
 • deklaruje katolicką wiarę w Eucharystię
 • zostaje duchowo przygotowany do przyjęcia sakramentu.

Pierwsza komunia święta. Zdjęcie ilustracyjneCo oznacza słowo komunia? Czy pierwsza komunia jest obowiązkowa? Czy jest sakramentem? Pierwsza komunia: historia i znaczenie

Czy katolik może przyjąć Komunię w Kościele Ewangelickim?

A czy katolik może przyjąć Komunię w Kościele Ewangelickim? Kościół ewangelicki dopuszcza udzielanie komunii świętej wszystkim ochrzczonym, więc także katolikom. Każdy jednak powinien rozważyć tę decyzję we własnym sumieniu. Z punktu widzenia wiary katolickiej tylko wyświęcony kapłan może przewodniczyć Eucharystii i dokonywać czynności sakramentalnej. W Kościołach protestanckich nie ma sakramentu kapłaństwa, dlatego Kościół katolicki nie uznaje sprawowanej tam Eucharystii za ważną. Katolicy z tego powodu nie powinni przystępować do komunii.

Zobacz też: Kiedy są komunie 2021? Czy się odbędą? Terminy pierwszej komunii świętej

Więcej o: