Pierwsza komunia u Ewangelików. Jak wygląda?

Pierwsza komunia u Ewangelików ma nieco inny wymiar niż w kościele katolickim, niemniej jednak pozostaje jednym z najważniejszych obrzędów dla wiernych wyznania ewangelickiego.

Co to jest konfirmacja?

Co to jest konfirmacja? Pierwsza komunia święta u Ewangelików to tzw. konfirmacja, czyli z języka łacińskiego confirmatio, co oznacza ni mniej ni więcej tylko potwierdzenie. Konfirmacja dla Ewangelików jest odpowiednikiem pierwszej komunii i bierzmowania jednocześnie. W przeciwieństwie do Kościoła katolickiego u wyznawców Kościoła ewangelickiego nie ma ona charakteru sakramentu.

W niektórych krajach protestanckich za odpowiedni wiek do przyjęcia komunii uznano 12–15 lat. W Szwajcarii konfirmacja udzielana jest w 16. roku życia, a w Polsce - w wieku ok. 15 lat. Jest to więc zdecydowanie wyższy wiek niż w przypadku dzieci przystępujących do pierwszej komunii w Kościele katolickim. Aktu konfirmacji dokonuje duchowny poprzez położenie rąk na głowie i udzielenie błogosławieństwa osobie przystępującej do obrzędu.

W Niemczech, Danii i Norwegii, podobnie jak w Polsce komunia święta, konfirmacja jest uroczyście świętowana poprzez przyjęcie dla rodziny. W większości krajów protestanckich konfirmacja odbywa się w Niedzielę Palmową lub w pierwszą niedzielę po Wielkanocy

Kościoły: rzymskokatolicki i prawosławny nie uznają ważności konfirmacji protestanckiej. Oznacza to, że osoby, które chcą przejść z kościoła ewangelickiego do katolickiego lub prawosławnego muszą przyjąć sakrament bierzmowania.

Pierwsza Komunia Święta: rodzice po rozwodzie a przygotowania do sakramentu. Zdjęcie ilustracyjnePierwsza Komunia Święta: rodzice po rozwodzie a przygotowania do sakramentu

Czy protestanci przyjmują Komunię świętą?

Czy protestanci przyjmują Komunię świętą? Protestanci należą do wspólnoty chrześcijańskiej, jednak pewne podstawowe kwestie różnią się w kościele katolickim i ewangelickim. Jednym z nich jest pierwsza komunia święta, która dla protestantów nie jest sakramentem. Nie oznacza to jednak, że jej nie przyjmują. Protestanci przyjmują Komunię świętą pod postacią chleba i wina. Zwraca się także uwagę na potrzebę częstego przystępowania do Komunii świętej, która nie tylko obmywa z grzechów, ale jest także wyrazem zawarcia nowego przymierza z Bogiem. 

Zobacz wideo Komunie w większym gronie i na świeżym powietrzu? Minister zdrowia odpowiada

Pierwsza Komunia u protestantów

Pierwsza Komunia u protestantów jest potwierdzeniem wiary przyjętej na chrzcie przez rodziców i chrzestnych w imieniu dziecka. W dniu konfirmacji dzieci ewangelickie po raz pierwszy przystępują do komunii. W obrzędzie tym chodzi przede wszystkim o umocnienie w wierze. Sam akt polega na publicznym wyznaniu wiary i złożeniu ślubowania wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zborem. 

Współczesne porządki konfirmacyjne zawierają następujące zwyczaje:

  • nauczanie i egzamin,
  • wyznanie i ślubowanie konfirmacyjne,
  • dopuszczenie do Komunii Świętej,
  • odniesienie do Chrztu,
  • błogosławieństwo i nakładanie rąk
  • przyjęcie do zboru przez podanie ręki konfirmantowi.

Czy ewangelik może przyjąć Komunię w Kościele katolickim?

Zastanawiasz się, czy ewangelik może przyjąć Komunię w Kościele katolickim? Prawo Kościoła katolickiego pozwala na udzielenie katolickiej Komunii świętej protestantowi tylko w wyjątkowych okolicznościach. Są nimi niebezpieczeństwo śmierci lub inna konieczność potwierdzona przez biskupa. Aby do tego doszło, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • protestant nie ma możliwości wezwać własnego duchownego,
  • deklaruje katolicką wiarę w Eucharystię
  • zostaje duchowo przygotowany do przyjęcia sakramentu.

Pierwsza komunia święta. Zdjęcie ilustracyjneCo oznacza słowo komunia? Czy pierwsza komunia jest obowiązkowa? Czy jest sakramentem? Pierwsza komunia: historia i znaczenie

Czy katolik może przyjąć Komunię w Kościele Ewangelickim?

A czy katolik może przyjąć Komunię w Kościele Ewangelickim? Kościół ewangelicki dopuszcza udzielanie komunii świętej wszystkim ochrzczonym, więc także katolikom. Każdy jednak powinien rozważyć tę decyzję we własnym sumieniu. Z punktu widzenia wiary katolickiej tylko wyświęcony kapłan może przewodniczyć Eucharystii i dokonywać czynności sakramentalnej. W Kościołach protestanckich nie ma sakramentu kapłaństwa, dlatego Kościół katolicki nie uznaje sprawowanej tam Eucharystii za ważną. Katolicy z tego powodu nie powinni przystępować do komunii.

Zobacz też: Kiedy są komunie 2021? Czy się odbędą? Terminy pierwszej komunii świętej

Więcej o: