Zasiłek rodzinny. Przysługuje 135 złotych na dziecko, ale nie jest wcale łatwo go dostać

Zasiłek rodzinny 2021 należy się dużej grupie Polaków. Ale nie jest wcale łatwo go dostać. Rodzina musi spełnić wiele warunków - między innymi nie można przekroczyć limitu dochodowego. Ile on wynosi? Sprawdzamy.

Zasiłek rodzinny 2021 - wysokość świadczenia

Zasiłek rodzinny wynosi: 

  • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
  • 124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  • 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny 2021 - komu przysługuje? 

Zasiłek rodzinny 2021, a także dodatki do tego zasiłku (m.in. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) przysługują: 

  • rodzicom, jednemu z nich lub prawnemu opiekunowi dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
  • osobie uczącej się (a konkretnie: osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
Zobacz wideo Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021, a otwarcie żłobków i przedszkoli

Zasiłek rodzinny 2021 - komu nie przysługuje? Dowiesz się TU.

Zasiłek rodzinny 2021 - kryterium dochodowe

Najważniejszym warunkiem w przyznaniu zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. Zasiłek rodzinny 2021 jest przyznawany, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł. Inaczej jest, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością. Wtedy zasiłek rodzinny 2021 przysługuje, jeżeli dochód na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 764,00 zł.

Zasiłek rodzinny 2021 – gdzie złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek o zasiłek rodzinny, nie trzeba iść do urzędu. Wnioski o zasiłek rodzinny 2021 można złożyć za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP. Trzeba jednak posiadać bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub potwierdzony profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Więcej o: