Pierwsza komunia w innych krajach. Jak wygląda w Wielkiej Brytanii czy Francji?

Pomimo tego, że pierwsza komunia święta wszędzie ma to samo znaczenie religijne, to w różnych miejscach na świecie bywa nieco inaczej celebrowana. Jak wygląda uroczystość pierwszej komunii na Wyspach Brytyjskich, we Francji i w innych krajach?

W jaki sposób wygląda pierwsza komunia w innych krajach, gdzie mieszka duża ilość katolików, w tym Polaków? Jak wyglądają te uroczystości w Anglii, Stanach Zjednoczonych, Holandii, Hiszpanii, Francji, Niemczech i we Włoszech?

Zobacz wideo 100 lat sukienek na komunię. Polskie gusta od 1915 roku

Pierwsza komunia w Anglii 

Jak wygląda pierwsza komunia (first communion) na Wyspach Brytyjskich?  Odpowiedź na to pytanie jest ważna już choćby dlatego, że liczba mieszkających tu Polaków szacowana jest na ponad 880 tys. osób. Wiele spośród dzieci urodzonych w polskich rodzinach przystąpi do pierwszej komunii na miejscu. 

Wiekiem, który zwyczajowo pozwala na pierwsze przyjęcie sakramentu Eucharystii, jest tutaj 8 lat. Różni się jednak droga, która prowadzi dzieci do tego: w Polsce dziecko przygotowane jest podczas katechezy, w Wielkiej Brytanii jedynie szkoły katolickie zapewniają taki rodzaj przygotowania. Zwykle jednak to rodzice muszą zgłosić dziecko do katolickiej parafii tak, by mogło tam uczęszczać na kurs przygotowujący do pierwszej komunii. Samo wydarzenie ma przeważnie mniej uroczysty charakter - kościoły nie bywają tak przystrojone, jak w Polsce. Dzieci ubrane są  zwykle w alby lub nawet mundurki szkolne. Przyjęcia komunijne organizuje się najczęściej w polskich rodzinach - wśród Anglików bardziej popularne są raczej spotkania przy kawie, herbacie i ciastku.

Jak wygląda pierwsza komunia we Francji?

Także we Francji pierwsza komunia (première communion) wygląda inaczej, niż w Polsce. Grupy dzieci, które przystępują do niej najczęściej w wieku 10 lat, są zwykle dość nieduże i rzadko przekraczają 30 osób. Duże znaczenie ma w przygotowaniach katechizacja w parafiach - zdarzają się też wyjazdy i dodatkowe weekendowe rekolekcje przygotowujące do pierwszej komunii. Przy okazji pierwszej spowiedzi odbywa się rodzaj rozmowy, gdzie dziecko ostatecznie wyraża swoją wolę co do przyjęcia sakramentu Eucharystii.

Pierwsza komunia we Włoszech

Jak wygląda pierwsza komunia (prima comunione) we Włoszech? Tradycyjnym czasem na takie uroczystości jest tutaj przełom kwietnia i maja. Również tutaj katechizacja ma bardziej indywidualny charakter i dokonuje się poza szkołą. Dzieci mają zwykle 9-10 lat, chociaż dawniej obowiązywała praktyka posyłania do pierwszej komunii znacznie starszych uczniów (13-14 lat). Charakterystycznym elementem włoskiego obchodzenia tej uroczystości jest ''bomboniera'', czyli zwyczaj polegający na rozdawaniu uczestnikom komunii niewielkich, słodkich prezentów o okolicznościowym charakterze. 

Pierwsza komunia - jak świętuje się w Niemczech?

Pierwsza komunia w Niemczech (erstkommunion) odbywa się, gdy dzieci mają 9 lat. Rodzice pociech, które były chrzczone na miejscu, zwykle zostają powiadomieni listownie o możliwości udziału w kursach przygotowujących do przyjęcia sakramentu Eucharystii. Duchowe przygotowania dzieci zostają poprzedzone cyklem spotkań z rodzicami, gdzie uzgadniane są szczegóły katechizacji i samej uroczystości. Dzieci ubrane są w alby lub świeckie stroje odświętne.  

Pierwsza komunia w USA, w Holandii i w Hiszpanii

W USA przygotowanie dziecka do przyjęcia komunii świętej po raz pierwszy poprzedzone jest przynajmniej dwuletnim cyklem katechizacji. Rodzice zapisują dziecko w parafii, gdzie każda ma swój program przygotowania do sakramentu. Najczęściej uroczystość odbywa się w wieku 9 lat. 

Pierwsza komunia w Holandii (communie) odbywa się w wieku 7-8 lat. Warunkiem przystąpienia do niej jest bycie ochrzczonym i uczestnictwo w kilku spotkaniach przygotowawczych w ciągu roku. Zwykle nie ma też sztywnych wymagań odnośnie stroju dziecka. 

Pierwsza komunia w Hiszpanii (primera comunión) również odbywa się w wieku 7-8 lat. Obowiązuje przygotowanie katechetyczne, ale często przykłada się do niego mniejszą rolę. W przypadku Hiszpanii podkreśla się komercjalizację uroczystości - bardzo duże znaczenie ma późniejsze przyjęcie, które organizowane jest dla całej rodziny. 

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.