Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja. Maląg: Tylko gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi

Co dalej z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym? - Został wydłużony do 9 maja, jeśli np. żłobek zostanie zamknięty albo nie będzie mógł zapewnić opieki naszemu dziecku, ten zasiłek będzie nam przysługiwał - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Opieka na dziecko COVID nie przysługuje jednak każdemu.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom niemal od początku pandemii. Z krótkimi przerwami działa więc już ponad rok. Pojawiło się wiele pytań przy ostatniej opiece na dziecko COVID, która przysługiwała do 25 kwietnia.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony, ale nie przysługuje już każdemu. Od poniedziałku dzieci wracają do przedszkoli i żłobków

Potem pojawiło się pytanie, co dalej. Żłobki i przedszkola otwarte, dziecko miało uczęszczać do placówki, ale ta w związku z koronawirusem w oddziale została zamknięta. Przez moment przyszłość dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie była pewna, ale Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, czyli do 9 maja 2021 roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – tylko gdy placówka zamknięta

Opieka na dziecko COVID przysługuje wyłącznie w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania otwartych placówek, zapewniających dziecku opiekę oraz w przypadku niemożności jej zapewnienia przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu zamknięcia lub czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Zasady te są niezmienne od początku wprowadzenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Opieka na dziecko COVID więc, tylko gdy placówka – mimo że jest otwarta – zostanie czasowo zamknięta. Może zostać zamknięty tylko oddział czy klasa.

Oznacza to, że zasiłek przysługuje w sytuacji, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Jeżeli np. żłobek, do którego miało uczęszczać nasze dziecko, zostanie czasowo zamknięty, to taki zasiłek będzie nam przysługiwał

– tłumaczyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje?

Przypomnijmy, opieka na dziecko COVID przysługuje:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.
Więcej o: