Zasiłek rodzinny 2021. Wniosek o jego przyznanie można złożyć online

Zasiłek rodzinny 2021 to co miesiąc dodatkowe środki w domowym budżecie. Żeby otrzymać to świadczenie, rodzina musi spełnić jednak kilka warunków. Ważna jest tu wysokość dochodu w przeliczeniu na członka rodziny.
Zobacz wideo

Zasiłek rodzinny 2021 jest świadczeniem, które ma pokryć część wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. To dodatkowe pieniądze w domowym budżecie. Żeby je jednak otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków: dzieci muszą być w konkretnym wieku i obowiązuje kryterium dochodowe ich rodziców.

Zasiłek rodzinny 2021 - wysokość świadczenia

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie gov.pl, zasiłek rodzinny ma wysokość: 

 • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Lublin. ChustoPiknik na błoniach zamkowychZasiłek opiekuńczy już nie do 25 kwietnia. Świadczenie wygasa wcześniej

Zasiłek rodzinny 2021 - komu przysługuje? 

Zasiłek rodzinny 2021 i dodatki do tego zasiłku (m.in. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) przysługują: 

 • rodzicom, jednemu z nich lub prawnemu opiekunowi dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
 • osobie uczącej się (a konkretnie: osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny 2021 - komu nie przysługuje? 

Zasiłek rodzinny 2021 nie przysługuje w sytuacjach, gdy: 

 • dziecko albo osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko jest umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • osoba ucząca się jest umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że: rodzice lub jeden z nich nie żyje, nieznany jest ojciec dziecka, oddalone zostało powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica, sąd zobowiązał do ponoszenia całych kosztów utrzymania dziecka jednego z rodziców, a drugiego zwolnił ze świadczenia alimentacyjnego, w rodzinie jest opieka naprzemienna.)

Zasiłek rodzinny 2021 - kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny 2021  jest uzależniony od wysokości dochodów rodziców. Zasiłek rodzinny 2021 jest przyznawany, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł. W przypadku gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością, zasiłek rodzinny 2021 przysługuje, jeżeli dochód na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 764,00 zł.

Zasiłek rodzinny 2021 - wniosek można złożyć online

Wnioski o zasiłek rodzinny 2021 jest przyjmowany za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP. Aby można było złożyć wniosek tą drogą, trzeba mieć bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub potwierdzony profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Więcej informacji na ten temat na stronie gov.pl

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021 już nie dla każdego. Tylko nieliczni mogą go pobierać jeszcze przez tydzieńDodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021 już nie dla każdego. Tylko nieliczni mogą go pobierać jeszcze przez tydzień

Więcej o: