Bezwarunkowy Dochód Podstawowy - 1200 zł dla każdego i 600 zł na dziecko. Jeśli to dojdzie do skutku, czekają nas wysokie podatki

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, czyli 1200 złotych dla każdego dorosłego i dodatkowo jeszcze 600 zł na dziecko, to koncepcja świadczenia, którą opracował Państwowy Instytut Ekonomiczny. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy to drogie świadczenie, więc wszyscy musielibyśmy się liczyć z wysoką podwyżką podatków.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – co to za świadczenie?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy miałby być świadczeniem, które przysługuje każdemu obywatelowi. W warunkach uzyskania zapomogi nie byłoby mowy o kryterium dochodowym, konieczności wykonywania pracy czy poziomie zamożności. Pieniądze mogłyby trafić do każdego. A przypomnijmy, że Bezwarunkowy Dochód Podstawowy wynosiłby 1200 zł dla osoby dorosłej i 600 zł dla dziecka.

Wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka

- wyjaśnia raport "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?"

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Eksperci o wyzwaniach świadczenia

"Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?" to raport przygotowany przez Państwowy Instytut Ekonomiczny. Eksperci, którzy pracowali nad koncepcją Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego wiedzą, że jest to świadczenie bardzo kontrowersyjne.  

Do wyzwań (świadczenia – przyp. red.) należą m.in. luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, a także związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki. Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków

- tłumaczą pomysłodawcy Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Drogie świadczenie

Państwowy Instytut Ekonomiczny informuje od razu, że Bezwarunkowy Dochód Podstawowy byłby drogim programem:

Koszt realizacji programu przy założeniu świadczeń w wysokości 1200 zł dla osób w wieku produkcyjnym oraz 600 PLN dla dzieci wyniósłby 376 mld zł rocznie. Dla porównania w 2018 r. łączna kwota wydatków na cały system zabezpieczeń i pomocy społecznej wyniosła 343 mld zł, z czego 229 mld zł stanowiły wydatki na renty i emerytury zaś 114 mld zł na pozostałe formy wsparcia i pomocy socjalnej
Więcej o: