1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Matura 2022 i egzamin ósmoklasisty 2022. Zmiany na egzaminach - szczegółowe informacje

Zmiany na egzaminach maturalnych i ósmoklasisty omówił podczas dzisiejszej konferencji Przemysław Czarnek. - Przyszłoroczny egzamin będzie przeprowadzany na podstawie takich samych wymagań egzaminacyjnych, jakie obowiązują w tym roku. Zmniejszona liczba zadań - podobnie jak w 2020 r., ale czas na ich rozwiązanie taki sam jak w 2019 r. - powiedział minister.

Egzaminy zewnętrzne 2022 r. - zmiany na egzaminach

Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej 21 kwietnia poinformował, że egzaminy zewnętrzne w 2022 roku przeprowadzone zostaną w większości na takich samych zasadach, jakie obowiązywać będą w 2021 roku. 

Egzamin ósmoklasisty 2022. Szczegółowe informacje

 • zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 roku,
 • obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 roku, a także te dostępne na stronie internetowej CKE,
 • uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów - języka polskiego, matematyki oraz języka obcego, nie zostanie wprowadzony dodatkowy przedmiot egzaminacyjny
 • w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,
 • w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,
 • w przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania,
 • w przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych,
 • w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej (poziom A2)

Egzamin maturalny 2022. Szczegółowe informacje

 • zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 roku,
 • obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 roku, a także te dostępne na stronie internetowej CKE,
 • obowiązkowa będzie tylko część pisemna egzaminu - język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
 • do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą,
 • przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowe,
 • każdy maturzysta będzie mógł przystąpić dodatkowo do egzaminu z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych,
 • w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego
 • w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym będzie mniej zadań otwartych, a za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 45 punktów,
 • w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych (poziom A2+/B1)

Informacje zaczerpnięte z rządowej strony internetowej z zakładki Ministerstwa Edukacji i Nauki.