Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021 przysługuje jeszcze tylko 5 dni. I to nie wszystkim

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy kolejny raz został wydłużony. Oznacza to, że do 25 kwietnia uprawnieni rodzice mogą skorzystać z tej formy wsparcia - przekazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Jednak niektórzy rodzice mogli pobierać zasiłek tylko do 18 kwietnia. Co dalej z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym 2021?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021. Zasiłek wydłużony do 25 kwietnia

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego 2021 do 25 kwietnia. Ale nie wszyscy. Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021 przysługuje na niezmienionych od początku pandemii zasadach. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobierać:

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą więc wystąpić:

  • rodzice dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczeni rodzice dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021. Co się zmieniło 18 kwietnia?

Niektórzy rodzice mogli pobierać zasiłek opiekuńczy tylko do 18 kwietnia.

Ze względu na ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli od 19 kwietnia, rodzice uczęszczających do nich dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego tylko do 18 kwietnia

- poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zobacz wideo Zamknięte przedszkola i żłobki z pewnymi wyjątkami. Czy rząd planuje do tych wyjątków dodać dzieci pracowników handlu?

Oznacza to, że rodzice dzieci, które uczęszczają do placówek, a którzy korzystali z prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego 2021, musieli wrócić do pracy. Prawo do świadczenia wygasło 18 kwietnia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021 do 25 kwietnia należy się wyłącznie rodzicom dzieci, których placówka  została zamknięta lub zostało ograniczone jej funkcjonowanie w związku z COVID-19.

Co dalej z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym? Przysługuje on jeszcze tylko przez pięć dni. Prawdopodobnie zostanie przedłużony o kolejne dwa tygodnie. Rząd jeszcze nie poinformował o decyzji w tej sprawie.

Więcej o: