1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021 już nie dla każdego. Tylko nieliczni mogą go pobierać jeszcze przez tydzień

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy kolejny raz został wydłużony. Oznacza to, że do 25 kwietnia uprawnieni rodzice mogą skorzystać z tej formy wsparcia - przekazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Sytuacja jednak zmieniła się, gdy rząd uruchomił przedszkola i żłobki. Komu i do kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021. Zasiłek wydłużony

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego 2021 o kolejne dwa tygodnie. Rodzice mogą pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 25 kwietnia. Ale nie wszyscy. Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na niezmienionych od początku pandemii zasadach. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobierać:

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą wystąpić:

 • rodzice dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczeni rodzice dzieci:
 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021. Co się zmieniło?

Zasady pozostały bez zmian. Jednak jak poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej:

Ze względu na ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli od 19 kwietnia, rodzice uczęszczających do nich dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego tylko do 18 kwietnia

Rodzice dzieci, które uczęszczają do placówek, a którzy korzystali z prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego 2021, muszą wrócić do pracy. Prawo do świadczenia wygasa 18 kwietnia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021 do 25 kwietnia będzie przysługiwał rodzicom dzieci, których placówka  została zamknięta lub zostało ograniczone jej funkcjonowanie w związku z COVID-19.