Kiedy egzaminy ósmoklasisty 2021? Termin przełożony na koniec maja

Kiedy egzaminy ósmoklasisty 2021? Egzamin ósmoklasisty w 2020/2021 został przełożony na inny niż zakładano termin. Oczywiście powodem zmian jest pandemia i trudności z organizacją egzaminu z zachowaniem należytych zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo zmianie uległy także wymagania egzaminacyjne. Kiedy egzamin ósmoklasisty?

Kiedy egzamin ósmoklasisty? Egzamin ósmoklasisty to trzy testy

Egzamin ósmoklasisty został wprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. I to jedyny rok szkolny, gdy został przeprowadzony według standardowych zasad. W kolejnym roku szkolnym - 2019/2020 – pandemia pokrzyżowała plany i dzieci musiały podejść do egzaminu ósmoklasisty w reżimie sanitarnym. Podobnie będzie także w tym roku. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

A kiedy egzamin ósmoklasisty 2021? Egzamin ósmoklasisty 2021 odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 25 maja 2021 r. (wtorek) - egzamin z języka polskiego (godz. 9:00);
  • 26 maja 2021 r. (środa) - egzamin z matematyki (godz. 9:00);
  • 27 maja 2021 r. (czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego (godz. 9:00).

Terminy dodatkowe to:

  • 16 czerwca 2021 r. (środa) - egzamin z języka polskiego (godz. 9:00);
  • 17 czerwca 2021 r. (czwartek) - egzamin z matematyki (godz. 9:00);
  • 18 czerwca 2021 r. (piątek) - egzamin z języka obcego nowożytnego (godz. 9:00)

Kiedy egzamin ósmoklasisty 2021? Zmiana terminu i wymagań

Uczniowie drugi rok z rzędu większość czasu uczyli się zdalnie. Rządzący wyszli im naprzeciw i postanowili zredukować wymagania egzaminacyjne.

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

- możemy przeczytać na oficjalnej stronie gov.pl.

Oto przykładowe zmiany na egzaminie ósmoklasisty:

  • język polski –  wykreślenie z listy lektur obowiązkowych "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza,
  • matematyka – ograniczenie wymagań dotyczących działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
  • język angielski –  wykreślenie z listy środków gramatycznych czasu past perfect oraz mowy zależnej;
Więcej o: