Bezwarunkowy Dochód Podstawowy - 1200 zł dla dorosłego, 600 zł dla dziecka. Super? Ale 500 plus by zniknęło

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, czyli 1200 złotych dla każdego dorosłego i dodatkowo jeszcze 600 zł na dziecko, wypłynął na fali raportu "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?". Komu przysługiwałby Bezwarunkowy Dochód Podstawowy?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – co to?

O Bezwarunkowym Dochodzie Podstawowym mówi raport opracowany przez Państwowy Instytut Ekonomiczny. W raporcie  "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?" eksperci wyjaśniają, czym jest propozycja nowego świadczenia:

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy (inaczej: BDP, Bezwarunkowy Dochód Gwarantowany, lub Bezwarunkowy Dochód Obywatelski, Universal Basic Income) jest rozwiązaniem z dziedziny polityki społecznej. W ogólnym zarysie koncepcja dochodu podstawowego przewiduje wypłacanie przez państwo każdemu obywatelowi stałego comiesięcznego świadczenia pieniężnego. Uprawnienie do otrzymywania takiego świadczenia nie byłoby warunkowane spełnieniem jakichkolwiek warunków dotyczących wykonywania bądź niewykonywania pracy zarobkowej i nie za-eżałoby od wysokości dochodów uzyskiwanych z innych źródeł.

W prostych słowach – Bezwarunkowy Dochód Podstawowy to świadczenie pieniężne, które rząd wypłacałby każdemu obywatelowi. Wpływu na wypłaty pieniędzy nie miałyby ani dochody, ani fakt wykonywania lub niewykonywania pracy.

Wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka

- wyjaśniają ekonomiści w raporcie "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?"

Zobacz wideo Czy waloryzacja 500 plus jest możliwa?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – duże poparcie

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy oznaczałby naprawdę duży zastrzyk gotówki w domowym budżecie. Każdy dorosły miałby dostać 1200 zł, plus jeszcze 600 zł na każde dziecko. Co ciekawe świadczenie poparła tylko połowa badanych.

Raport przedstawia także stosunek Polaków do pomysłu wprowadzenia tak wysokiego świadczenia socjalnego. 51 proc. Polaków w wieku 18-64 lat poparłoby wprowadzenie w Polsce Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego, przy czym, jak czytamy w raporcie:

  • do poziomu 30 proc. spadłoby poparcie dla wprowadzenia dochodu podstawowego, gdyby jego finansowanie wymagało znacznego wzrostu podatków,
  • do poziomu 28 proc. spadłoby poparcie dla wprowadzenia dochodu podstawowego, gdyby jego finansowanie wymagało rezygnacji z części świadczeń i usług socjalnych,
  • do poziomu 24 proc. spadłoby poparcie dla wprowadzenia dochodu podstawowego, gdyby jego finansowanie wymagało wzrostu zadłużenia Polski

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Bezwarunkowy dochód podstawowy gwarantowałby 1200 zł dla dorosłego, 600 zł dla dziecka. 73 proc. Polaków i tak by pracowało

Więcej o: