1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, czyli 1200 zł dla dorosłego, 600 zł dla dziecka. 51 proc. Polaków poparło pomysł, ale potem zmienili zdanie

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, czyli 1200 złotych dla każdego dorosłego i dodatkowo jeszcze 600 zł na dziecko, to pomysł nowego świadczenia. Wypłynął on wraz z raportem "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?". Pomysł poparła początkowo połowa badanych Polaków. Później zmienili zdanie. Dlaczego?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – co to?

O Bezwarunkowym Dochodzie Podstawowym zrobiło się głośno na fali raportu przygotowanego przez Państwowy Instytut Ekonomiczny. W raporcie  "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?" czytamy:

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy (inaczej: BDP, Bezwarunkowy Dochód Gwarantowany, lub Bezwarunkowy Dochód Obywatelski, Universal Basic Income) jest rozwiązaniem z dziedziny polityki społecznej. W ogólnym zarysie koncepcja dochodu podstawowego przewiduje wypłacanie przez państwo każdemu obywatelowi stałego comiesięcznego świadczenia pieniężnego. Uprawnienie do otrzymywania takiego świadczenia nie byłoby warunkowane spełnieniem jakichkolwiek warunków dotyczących wykonywania bądź niewykonywania pracy zarobkowej i nie zależałoby od wysokości dochodów uzyskiwanych z innych źródeł.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – poparcie Polaków

Zgodnie z koncepcją PIE każdy Polak miałby dostać 1200 zł, plus jeszcze 600 zł na każde dziecko. Świadczenie poparła połowa badanych.

51 proc. Polaków w wieku 18-64 lat poparłoby wprowadzenie w Polsce Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego, przy czym, jak czytamy w raporcie:

 • do poziomu 30 proc. spadłoby poparcie dla wprowadzenia dochodu podstawowego, gdyby jego finansowanie wymagało znacznego wzrostu podatków,
 • do poziomu 28 proc. spadłoby poparcie dla wprowadzenia dochodu podstawowego, gdyby jego finansowanie wymagało rezygnacji z części świadczeń i usług socjalnych,
 • do poziomu 24 proc. spadłoby poparcie dla wprowadzenia dochodu podstawowego, gdyby jego finansowanie wymagało wzrostu zadłużenia Polski
Zobacz wideo Czy waloryzacja 500 plus jest możliwa?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – koszt świadczenia

Nie bez znaczenia pozostaje sam koszt świadczenia.

376 mld PLN - tyle rocznie kosztowałoby wprowadzenie w Polsce Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego w wysokości 1200 PLN miesięcznie dla osób w wieku produkcyjnym oraz 600 PLN miesięcznie dla osób w wieku przedprodukcyjnym

Dla porównania:

343 mld PLN łączna wartość wydatków socjalnych na zabezpieczenie i pomoc społeczną w Polsce w 2018 r., w tym:

 229 mld PLN łączna wartość wydatków na renty i emerytury w Polsce w 2018 r.

54 mld PLN łączna wartość wydatków na świadczenia dla rodzin i dzieci w Polsce w 2018 r.