Do kiedy zasiłek opiekuńczy? "Co nam po 80 proc. wynagrodzenia?" - pytają oburzeni rodzice

Do kiedy zasiłek opiekuńczy koronawirus? - W projekcie rozporządzenia proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 14 dni, od 12 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r. - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Do kiedy zasiłek opiekuńczy koronawirus? Zasiłek wydłużony

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie. Rodzice mogą przejść na zasiłek opiekuńczy koronawirus i pobierać go do 25 kwietnia.

Do kiedy zasiłek opiekuńczy koronawirus? Komu przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na niezmienionych od początku pandemii zasadach. Pieniądze należą się więc:

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Zasiłek opiekuńczy mogą pobierać:

 • rodzice dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczeni rodzice dzieci:
  - do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  - do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  - do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Do kiedy zasiłek opiekuńczy koronawirus? Wiele pytań

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy koronawirus budzi wiele pytań. Jak czytamy na rpo.gov.pl, do najczęstszych pytań z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich należy to prywatne placówki:

Czy w związku z zamknięciem od 27 marca do 11 kwietnia 2021 r. żłobka dostanę zasiłek opiekuńczy, skoro dziecko chodzi do żłobka prywatnego.

Rodzice dzieci uczęszczających do prywatnych placówek także mogą przejść na zasiłek opiekuńczy.

Co do zasady, w przypadku zamknięcia żłobka nawet jeśli jest on prywatny, należny jest zasiłek opiekuńczy.
Podstawę prawną w tym zakresie stanowi rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.560), dalej jako „rozp.MRiPS” oraz tzw. ustawa covidowa (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.).

- czytamy w odpowiedzi.

WIĘCEJ PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZNAJDZIESZ TU.

Także kwota zasiłku opiekuńczego budzi wiele emocji. Na forum edziecko.pl oburzeni rodzice pytają:

Dziękujemy za łaskę możliwości otrzymania zasiłku. Co nam po 80 proc. wynagrodzenia, szczególnie tym, którzy zarabiają minimalną krajową? Poza tym, który pracodawca na dłuższą metę będzie trzymał pracownika, którego większość czasu w pracy nie ma?
Więcej o: