1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zamknięte przedszkola 2021, ale nie dla wszystkich. Rodzice znaleźli lukę w przepisach. Chodzi o jedno miejsce na wniosku

Zamknięte przedszkola 2021 z pewnymi wyjątkami. Niektórzy rodzice mogą złożyć wniosek z prośbą o zorganizowanie dzieciom zajęć w placówce. Kto sprawdza te wnioski i czy są one weryfikowane?

25 marca premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili decyzję o zaostrzeniu obostrzeń. Dotyczą one między innymi zamknięcia przedszkoli i żłobków, które w przeciwieństwie do szkół funkcjonowały dotychczas w trybie stacjonarnym. "Mobilność i kwestia zgaszenia i wciskania tego hamulca awaryjnego przekonują nas, żeby przedszkola i żłobki zostały zamknięte" - tłumaczył wówczas minister zdrowia. 

Zamknięte przedszkola 2021. Kto może posłać dzieci do przedszkola? 

Zamknięte przedszkola są dla większości rodziców. Niektórzy mogą jednak posłać dziecko do przedszkola. Minister edukacji i nauki, rozszerzył grupę osób, które mają prawo posłać dzieci do przedszkoli i żłobków mimo nowych obostrzeń. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw należą do nich rodzice, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

Od kiedy zamknięte przedszkola?Do kiedy zamknięte przedszkola i żłobki? Rodzice mają obawy. "W taki właśnie sposób straciłam pracę"

Zamknięte przedszkola 2021. Czy ktoś sprawdza wnioski rodziców? 

"Rodzice, którzy spełniają wytyczne rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego o zorganizowanie zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dyrektor ma obowiązek takie zajęcia zorganizować" - poinformował bialystokonline.pl Krzysztof Sochoń dyrektor wydziału przedszkoli, szkół podstawowych i kształcenia specjalnego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Rodzice nie mają obowiązku przekazywania zaświadczenia od pracodawcy itd.

Dyrektora zapytano, czy ktoś sprawdza te oświadczenia. "Sprawdzeniem wniosku i oceną jego prawdziwości zajmuje się wyłącznie dyrektor. Dyrektor nie przekazuje tych wniosków dalej, ani do Kuratorium Oświaty ani do Sanepidu" - wyjaśnił Krzysztof Sochoń.  Jak tłumaczy serwis bialystokonline.pl w praktyce wygląda to tak, że jeżeli rodzic nie pracuje w wymienionym w rozporządzeniu zawodzie, a oświadczenie podpisze to żadne służby tego nie zweryfikują. 

Ankieta dla rodzicówAnkieta dla rodziców Ankieta dla rodziców wzór

Zobacz wideo Zamknięte przedszkola i żłobki z pewnymi wyjątkami. Czy rząd planuje do tych wyjątków dodać dzieci pracowników handlu?