Zasiłek rodzinny 2021. 95,124 lub 135 złotych. Wszystko zależy od wieku dziecka

Zasiłek rodzinny 2021 i wszystkie dodatki do zasiłku rodzinnego są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz zapewnienie środków niezbędnych do kształcenia. Ile wynosi zasiłek rodzinny 2021 i kto może się o niego ubiegać?

Zasiłek rodzinny w 2021. Kwota świadczenia

Zasiłek rodzinny 2021 wynosi miesięcznie:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny w 2021. Komu przysługuje? I kto może wystąpić o zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny i wszystkie dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują:

  • rodzicom dziecka,
  • opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka,
  • osobom uczącym się (do 24. roku życia).

O tym, kto dostanie zasiłek rodzinny, decyduje każdorazowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej takie świadczenie.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Zasiłek rodzinny w 2021. Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Należy wiedzieć, że zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia albo
  • nauki w szkole, ale nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
  • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek rodzinny 2021. Kryterium dochodowe

Jeśli staramy się o zasiłek rodzinny, istotnym elementem jest kryterium dochodowe. Nie każdemu starającemu się zasiłek rodzinny zostanie przyznany. Średni miesięczny dochód rodziny (w przeliczeniu na członka rodziny) nie może przekraczać 674 zł. Wyższy może być tylko w przypadku osób niepełnosprawnych. Wtedy wynosi 764 zł.

Więcej o: