1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Ulga na dziecko 2021. Limit dochodu obowiązuje. Pieniędzy nie dostaną wszyscy rodzice

Ulga na dziecko 2021. Limit dochodu to coś, co wyklucza niektórych rodziców z korzystania z ulgi podczas rozliczania PIT. Mimo to ulga na dziecko to jedno z najczęściej występujących odliczeń podatkowych. Jaki limit dochodu obowiązuje?

Ulga na dziecko 2021. Limit dochodu obowiązuje tych, którzy będą rozliczać PIT i chcą skorzystać z różnych odliczeń. W zeznaniu podatkowym za rok 2020 możliwe jest nie tylko odliczenie tej ulgi od podatku – istnieje także możliwość zwrotu niewykorzystanej ulgi, jeśli zbyt niskie zarobki nie pozwoliły podatnikowi na skorzystanie z niej. A co, jeśli ten, kto chce skorzystać z ulgi na dziecko 2021, a przekracza limit dochodu? Jaki jest jego próg? Wyjaśniamy. 

Ulga na dziecko 2021. Limit dochodu ogranicza możliwość odliczenia

Z ulgi na dziecko 2021 skorzystają rodzice, którzy sprawują władzę rodzicielską, a także opiekunowie prawni dziecka (jednak tylko w wypadku, gdy dziecko z nimi zamieszkuje) oraz jeśli żyje ono w rodzinie zastępczej. Z ulgi na dziecko mogą skorzystać rodzice, których dzieci są:

 • małoletnie;
 • otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną - bez względu na ich wiek;
 • do ukończenia 25. roku życia, które uczą się lub studiują - jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł. Do dochodów tych nie wlicza się renty.

Za dochód dziecka rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów.

Ulga na dzieci 2020Ulga na dzieci 2020 nie dla wszystkich. Obowiązuje limit dochodu

Ulga na dziecko 2021. Limit dochodu - ile wynosi?

Zasady dotyczące dochodów uzyskiwanych przez rodziców określają, że z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągnęli w roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (17 proc. i 32 proc. ) i rozliczają PITy na formularzach PIT 36 i PIT 37.

W przypadku rodziców posiadających jedno dziecko ulga przysługuje małżonkom, których roczny dochód podatkowy nie przekroczył 112 tys. zł. Oznacza to, że po podjęciu składek ZUS nie może on przekroczyć 9333,33 zł. W sytuacji samotnych rodziców lub par niebędących w związku małżeńskim obowiązuje niższy limit, bo ich dochód podatkowy nie może przekroczyć 56 tys. zł w ciągu roku.

Jeśli limit dochodu nie jest przez rodziców przekroczony otrzymają oni pieniądze. Wysokość ulgi na dziecko jest uzależniona od liczby dzieci w rodzinie. W zależności od tego, jak liczna jest rodzina, a w ciągu roku można dostać:

 • 1112,04 zł – ulga na pierwsze i drugie dziecko,
 • 2000,04 zł – ulga na trzecie dziecko
 • 2700,00 zł – ulga na czwarte i każde kolejne dziecko
Zobacz wideo 500 plus. Ważna zmiana terminu składania wniosków