Ulga na dziecko 2021. Limit dochodu obowiązuje. Pieniędzy nie dostaną wszyscy rodzice

Ulga na dziecko 2021. Limit dochodu to coś, co wyklucza niektórych rodziców z korzystania z ulgi podczas rozliczania PIT. Mimo to ulga na dziecko to jedno z najczęściej występujących odliczeń podatkowych. Jaki limit dochodu obowiązuje?

Ulga na dziecko 2021. Limit dochodu obowiązuje tych, którzy będą rozliczać PIT i chcą skorzystać z różnych odliczeń. W zeznaniu podatkowym za rok 2020 możliwe jest nie tylko odliczenie tej ulgi od podatku – istnieje także możliwość zwrotu niewykorzystanej ulgi, jeśli zbyt niskie zarobki nie pozwoliły podatnikowi na skorzystanie z niej. A co, jeśli ten, kto chce skorzystać z ulgi na dziecko 2021, a przekracza limit dochodu? Jaki jest jego próg? Wyjaśniamy. 

Ulga na dziecko 2021. Limit dochodu ogranicza możliwość odliczenia

Z ulgi na dziecko 2021 skorzystają rodzice, którzy sprawują władzę rodzicielską, a także opiekunowie prawni dziecka (jednak tylko w wypadku, gdy dziecko z nimi zamieszkuje) oraz jeśli żyje ono w rodzinie zastępczej. Z ulgi na dziecko mogą skorzystać rodzice, których dzieci są:

  • małoletnie;
  • otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną - bez względu na ich wiek;
  • do ukończenia 25. roku życia, które uczą się lub studiują - jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł. Do dochodów tych nie wlicza się renty.

Za dochód dziecka rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów.

Ulga na dziecko 2021. Limit dochodu - ile wynosi?

Zasady dotyczące dochodów uzyskiwanych przez rodziców określają, że z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągnęli w roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (17 proc. i 32 proc. ) i rozliczają PITy na formularzach PIT 36 i PIT 37.

W przypadku rodziców posiadających jedno dziecko ulga przysługuje małżonkom, których roczny dochód podatkowy nie przekroczył 112 tys. zł. Oznacza to, że po podjęciu składek ZUS nie może on przekroczyć 9333,33 zł. W sytuacji samotnych rodziców lub par niebędących w związku małżeńskim obowiązuje niższy limit, bo ich dochód podatkowy nie może przekroczyć 56 tys. zł w ciągu roku.

Jeśli limit dochodu nie jest przez rodziców przekroczony otrzymają oni pieniądze. Wysokość ulgi na dziecko jest uzależniona od liczby dzieci w rodzinie. W zależności od tego, jak liczna jest rodzina, a w ciągu roku można dostać:

  • 1112,04 zł – ulga na pierwsze i drugie dziecko,
  • 2000,04 zł – ulga na trzecie dziecko
  • 2700,00 zł – ulga na czwarte i każde kolejne dziecko
Zobacz wideo 500 plus. Ważna zmiana terminu składania wniosków
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.