Ekwiwalent za urlop 2021. Zwrot pieniędzy za urlop można otrzymać tylko w jednej sytuacji

Ekwiwalent za urlop 2021 przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Ale jest pewien haczyk. Zwrot pieniędzy za urlop można otrzymać tylko w jednej sytuacji. Komu przysługuje ekwiwalent za urlop 2021?

Ekwiwalent za urlop 2021. Co bierze się pod uwagę?

Coraz więcej osób wyszukuje informacji na temat ekwiwalentu za urlop 2021. Pandemia sprawiła, że nie wyjeżdżamy, dni urlopowe kumulują się. Wiele osób chce gromadzić dni i wykorzystać je w lepszym okresie, kiedy wyjazdy zagranicę nie będą związane z licznymi obostrzeniami. Inne firmy wysyłają na urlopy, jeszcze inne wypłacają ekwiwalent za urlop 2021.

Pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Następuje to jednak na konkretnych warunkach. Zacznijmy jednak od tego, jak wyliczyć liczbę przysługujących nam dni urlopowych.

Liczbę przysługujących w danym roku dni urlopowych wylicza się, dzieląc roczny wymiar urlopu przez liczbę przepracowanych w danym roku miesięcy, zaokrąglając w górę. Jeżeli w danym miesiącu przepracowaliśmy jeden dzień, wlicza się go w całość. Podstawę do wyliczenia ekwiwalentu za urlop 2021 stanowią:

  • wynagrodzenia zmienne z trzech ostatnich miesięcy, które przysługują pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc (wszelkie premie i nagrody, jakie zatrudniony otrzymał za ostatnie trzy miesiące pracy)
  • wynagrodzenia zmienne z ostatnich dwunastu miesięcy, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż miesiąc (premie roczne, kwartalne)
  • składniki wynagrodzenia, które pracownik otrzymywał co miesiąc (wynagrodzenie zasadnicze, na które pracownik jest umówiony z pracodawcą)

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Ekwiwalent za urlop 2021. Pieniądze za niewykorzystane wolne nie przysługują wszystkim

Zobacz wideo Urlopy dla rodziców - co oferuje państwo?

Ekwiwalent za urlop 2021. Jak wyliczyć ekwiwalent?

Wszystkie powyższe dane należy za każdym razem uśrednić. Do średniej wliczamy wszystkie dochody – także premie czy dodatki z ostatnich trzech miesięcy.

Aby wyliczyć współczynnik ekwiwalentu, można posiłkować się następującymi działaniami:

366 - (52 niedziele + 52 dni wolne + 9 dni świątecznych) = 253 dni

253 dni podzielić  na 12 miesięcy

(otrzymujemy współczynnik ekwiwalentu na rok 2020 o wysokości: 21,08)

21,08 x wymiar etatu

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.