Dodatek pielęgnacyjny to nie to samo co zasiłek pielęgnacyjny. Które świadczenie zapewnia więcej gotówki?

Dodatek pielęgnacyjny często mylony jest z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Jednak to inne świadczenia. Co więcej, wykluczają się one nawzajem. Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny, a komu zasiłek pielęgnacyjny? Wyjaśniamy.

Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS-u. Specjalista stwierdza całkowitą niezdolność do pracy i samodzielności. Osoba z takim orzeczeniem wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby. Z urzędu natomiast otrzyma go po ukończeniu 75 lat. Dodatek pielęgnacyjny nie zostanie przyznany seniorowi, który przebywa w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie opiekuńczo leczniczym.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która przebywa w zakładzie opiekuńczo leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Dodatek pielęgnacyjny to nie to samo co zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń rodzinnych, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca rodzicom (lub opiekunom) dziecka niepełnosprawnego lub seniora, który ma więcej niż 75 lat. Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest pokrycie kosztów (a przynajmniej ich części) związanych z opieką nad taką niesamodzielną osobą. Środki te mają pomóc opłacać koszty leczenia, rehabilitacji etc. 

Zasiłek opiekuńczy na rodzicaZasiłek pielęgnacyjny 2021 to nie dodatek pielęgnacyjny. Który jest korzystniejszy?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Dodatek pielęgnacyjny wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek pielęgnacyjny jest z kolei wypłacany przez wójta, burmistrza lub prezydenta. Dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 229,91 zł zaś zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł miesięcznie. 

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?
Więcej o: