Zasiłek opiekuńczy wciąż obowiązuje. Dzieci ponownie przeszyły w 100 proc. na naukę zdalną

Lockdown całej Polski stał się faktem. Już nie tylko niektóre województwa zostały zamknięte, obostrzenia zostały rozszerzone na cały kraj. Dzieci ponownie przeszyły w 100 proc. na naukę zdalną. Rodzicom przysługuje oczywiście dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy. Obowiązującej zasady

Trzecia fala stała się faktem. Rząd przywrócił obostrzenia i wprowadził lockdown całej Polski. W związku z tym ponownie zostały zamknięte szkoły – także dla dzieci najmłodszych, z klas 1-3.

W związku z zamknięciem placówek oświatowych i opiekuńczych rodzice mogą zdecydować się na zasiłek opiekuńczy. Został on wznowiony i przysługuje do 28 marca. Po tym terminie prawdopodobnie zostanie przedłużony. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy. Można to zrobić w formie elektronicznej. Zasady przyznawania zasiłku pozostają bez zmian. To duże wsparcie dla rodziców w okresie pandemii.

Jak czytamy na stronie gov.pl:

Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice dzieci w wieku do lat 8, ale też ubezpieczeni rodzice dzieci w wieku do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności.
Zasiłek przysługuje też rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i rodzicom osób do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do dodatkowego zasiłku uprawnieni są również ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadziła ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Podsumowując, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawowego wynagrodzenia i jest wypłacany za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, także za dni ustawowo wolne od pracy.

Zobacz wideo Co z przedszkolami? Adam Niedzielski: Rozszerzenie obostrzeń z województw najbardziej dotkniętych pandemią

Zasiłek opiekuńczy a nauka zdalna

Jak nauka zdalna wpłynie na zasiłek opiekuńczy? Samo rozszerzenie obostrzeń potrwa przynajmniej do 9 kwietnia. Jak zaznaczył minister zdrowia, jeżeli te kroki nie pomogą w obniżeniu liczby zakażonych, kolejne kroki będą jeszcze bardziej drastyczne.

Będziemy zamykać wszystko

- zapowiedział Niedzielski.

Wtedy prawdopodobnie rząd zamknie również żłobki i przedszkola.

Więcej o: