Zasiłek pielęgnacyjny 2021 to nie dodatek pielęgnacyjny. Który jest korzystniejszy?

Zasiłek pielęgnacyjny często bywa mylony z dodatkiem pielęgnacyjnym. Świadczenia te wykluczają się nawzajem, więc warto sprawdzić, który z nich zapewni większy zastrzyk gotówki do domowego budżetu.

Zasiłek pielęgnacyjny 2021 jest jednym ze świadczeń rodzinnych, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca rodzicom (lub opiekunom) dziecka niepełnosprawnego lub seniora, który ma więcej niż 75 lat. Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest pokrycie kosztów (a przynajmniej ich części) związanych z opieką nad taką niesamodzielną osobą. Środki te mają pomóc opłacać koszty leczenia, rehabilitacji etc. 

HTired,Stressed,Old,Mature,Business,Woman,Suffering,From,Neckpain,WorkingEmerytury stażowe 2021. Od kiedy będą wprowadzone? Kancelaria prezydenta: Nie ma gwarancji

Zasiłek pielęgnacyjny 2021 - komu przysługuje? 

Informacje dotyczące tego, kom przysługuje zasiłek pielęgnacyjny zostały zawarte w art. 16 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych: Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłek pielęgnacyjny w trzech przypadkach: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, osobie starszej, która ma ponad 75 lat. 

RConcentrated,Millennial,Vietnamese,Female,Engaged,In,Home,Banking,Using,CalculatorEkwiwalent za urlop nie dla wszystkich. "Wpłynęło ponad 74 tys. skarg"

Dodatek pielęgnacyjny 2021 - czym się różni od zasiłku pielęgnacyjnego?

Dodatek pielęgnacyjny 2021 jest przyznawany danej osobie na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS-u. W takim orzeczeniu lekarz stwierdza całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Taka osoba wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje emerytowi lub renciście gdy jest niezdolny do pracy, lub samodzielnej egzystencji. Z urzędu natomiast otrzyma go po ukończeniu 75 lat. Dodatek pielęgnacyjny nie zostanie przyznany seniorowi, który przebywa w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie opiekuńczo leczniczym. Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny różni także podmiot wypłacający - pierwszy dostajemy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, drugi jest wypłacany przez wójta, burmistrza lub prezydenta. Dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 229,91 zł zaś zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł miesięcznie.

Zobacz wideo Czy lęk przed pająkami jest uzasadniony? Wyjaśniamy [PRACOWNIA BRONKA]
Więcej o: