Ulga na dzieci 2021. O zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci można wystąpić w każdej chwili

PIT można już rozliczać od 15 lutego. Wielu z na wystąpiło lub zamierza wystąpić o ulgę na dzieci 2021. Co jednak w sytuacji, gdy mamy niskie dochody? Co z niewykorzystaną ulgą na dziecko? Wyjaśniamy.

Ulga na dzieci 2021 nie należy się każdej rodzinie. Komu zatem przysługuje? Ulga na dzieci 2021 jest dla wszystkich rodziców lub opiekunów prawnych oraz rodziców zastępczych, którzy wychowują dziecko poniżej 18. roku życia. Ulga na dziecko należy się także rodzicom dzieci pełnoletnich, ale są pewne warunki: Po pierwsze, muszą być to dzieci uczące się. W takiej sytuacji można rozliczać ulgę na dziecko nawet do ukończenia przez nie 25. roku życia. A po drugie, pełnoletnie dzieci nie mogą zarabiać lub ich dochody łączne nie mogą przekroczyć 3089 zł w roku. Ulga na dzieci 2021 przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Ulga na dzieci 2021. Komu nie należy się ulga na dzieci?

Jeśli rodzic płaci alimenty, ale nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem, pieniędzy z ulgi na dziecko nie otrzyma pieniędzy. Z ulgi na dziecko 2021 nie mogę też skorzystać rodzice jedynaków i cii, którzy zarabiają więcej niż 112 tysięcy złotych rocznie. Kwota liczona jest na oboje rodziców. Gdy rodzice nie są małżeństwem, a jedno z nich chce rozliczyć ulgę na dziecko 2021, nie może zarabiać więcej niż 56 tysięcy złotych rocznie. W przypadku rodzin wielodzietnych, progi dochodowe nie obowiązują.

Co z niewykorzystaną ulgą na dziecko? Zdarza się często, że niskie dochody sprawiły, że nie mogliśmy wykorzystać pełni przysługującej ulgi na dziecko. Można wystąpić o zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci. Jednak jest pewien limit - równy wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, które zostały opłacone w danym roku. Gdy w danym roku składki ZUS nie były w ogóle opłacane, nie ma możliwości otrzymania zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. 

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?
Więcej o: