1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek opiekuńczy- covid. Świadczenie przysługuje rodzicom, którzy spełnią określone warunki

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom, którzy muszą przerwać pracę, by opiekować się dzieckiem. Mają do niego prawo w sytuacji, gdy szkoła, przedszkole, czy żłobek zostaną zamknięte. Żeby dostać pieniądze, trzeba jednak spełnić pewne kryteria.

Rodzice mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy w sytuacji, gdy musieli przerwać pracę z powodu opieki nad dzieckiem do 8. roku życia. Zasiłek przysługuje również w przypadku konieczności opieki nad chorym dzieckiem, chorym członkiem rodziny, a w konkretnych sytuacjach dzieckiem niepełnosprawnym do 18. roku życia.

Zasiłek opiekuńczy covid

Według informacji opublikowanych na stronie ZUS, zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, czyli:

 • pracownikom
 • osobom, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, innej umowy o świadczenie usług albo tym, które współpracują z osobą, która wykonuje taką umowę, lub pracują na podstawie umowy uaktywniającej
 • osobom wykonującym pracę nakładczą
 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność lub współpracują z osobą, która prowadzi taką działalność
 • członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych.

Przemysław Czarnek podczas podpisania decyzji o przyznaniu subwencji z MEN dla KUL na wydanie Powszechnej encyklopedii filozofii w wersji angielskiej.Nauka hybrydowa w klasach 1 3. Minister Czarnek podpisał rozporządzenie i ogłosił zmiany. "To będzie lekkie obostrzenie"

Zasiłek przysługuje rodzicom w następujących sytuacjach:

 • choroby niani dziecka
 • gdy z nieprzewidzianych przyczyn zamknięto szkołę, przedszkole lub żłobek, do którego uczęszczało dziecko
 • gdy wystąpiła konieczność pobytu w szpitalu rodzica, który dotychczas stale opiekował się dzieckiem
 • gdy nastąpił poród lub choroba rodzica, który do tej pory opiekował się dzieckiem

Prawo do zasiłku przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dzieciak, jednak świadczenie może otrzymać tylko jeden z rodziców.

Chociaż pod koniec lutego ogłoszono, że od 1 marca wypłata zasiłku opiekuńczego w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii zostanie przedłużona do 14 marca 2021, okazuje się, że z powodu zagrożenia epidemicznego rodzice będą mogli pobierać świadczenie dłużej. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie gov.pl, od 12 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych na terenie konkretnych województw. Rodzicom, których dziecko do 8. roku życia nie będzie mogło wziąć udziału w zajęciach, w dalszym ciągu przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego.

Obostrzenia po 15 marca 2021.Obostrzenia po 15 marca 2021. Zaostrzono restrykcje w dwóch kolejnych regionach Polski

Zobacz wideo Lekarz prowadzący, czyli przewodnik w ciąży. Jak znaleźć takiego, któremu będzie można zaufać?