Ulga na dzieci 2021. Jeszcze tylko przez miesiąc można z niej skorzystać

Rozliczenia PIT można składać już od połowy lutego. Zeznanie podatkowe musimy jednak złożyć do 15 kwietnia. Jednym z najpopularniejszych odliczeń wśród rodziców jest ulga na dziecko 2021. Rodzicu, pamiętaj o rozliczeniu ulgi na dzieci 2021!

Ulga na dziecko 2021

Ulga na dziecko od lat należy do tych najpopularniejszych. Można odliczyć także ulgą na internet czy budowlaną, jednak te odliczenia przysługują okresowo. Ulga na dziecko jest stała, przysługuje nam co roku. Niestety nie dotyczy każdego. Jest kilka warunków, które należy spełnić, jeśli chcemy rozliczyć ulgą na dziecko 2021.

Ulga na dziecko 2021. Kogo dotyczy?

Ulga na dziecko 2021 przysługuje wszystkim rodzicom lub opiekunom prawnym oraz rodzicom zastępczym, którzy wychowują dziecko poniżej 18. roku życia. Co ważne, w przypadku dzieci pełnoletnich przysługuje tylko w wypadku, gdy nasz podopieczny wciąż się uczy. Jeśli dziecko uczy się nadal, wiek ten przesuwa się maksymalnie do 25. roku życia lub do zakończenia studiów. Należy pamiętać, że w przypadku osób pełnoletnich można odliczyć ulgę na dziecko tylko pod warunkiem, że nasze dzieci nie zarabiają lub ich łączne zarobki nie przekroczyły 3089 zł. Ulga na dziecko 2021 przysługuje również na dzieci niepełnosprawne, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Ulga na dziecko 2021. Kogo nie dotyczy?

Nie każdy może skorzystać z ulgi na dziecko 2021. Koniecznym jest sprawowanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzic płaci alimenty, ale nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem, pieniędzy z ulgi na dziecko nie dostanie.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Ulga na dziecko 2021 jednak nie dla każdego. Wszystko zależy od twojej pensji

Z ulgi na dziecko 2021 nie skorzystają także rodzice, którzy mają jedno dziecko i zarabiają więcej niż 112 tysięcy złotych rocznie. Kwota liczona jest na oboje rodziców. Jeśli rodzice nie są małżeństwem, a jedno z nich chce rozliczyć ulgę na dziecko 2021, nie może on wykazać dochodu wyższego niż 56 tysięcy złotych rocznie.

Inaczej jest w przypadku rodzin wielodzietnych. Gdy posiadamy więcej niż jedno dziecko, progi dochodowe nie obowiązują.

KWOTY ODLICZEŃ ZNAJDZIESZ TU:  Ulga na dziecko urodzone w ciągu roku 2020. To jedna z największych ulg podatkowych, ale nie przysługuje wszystkim

Więcej o: