Bezwarunkowy dochód podstawowy zamiast 500 plus? Mowa o 1200 złotych dla każdego i 600 zł na każde dziecko

Bezwarunkowy dochód podstawowy to na razie tylko pomysł. Jednak wiele osób zapaliło się do niego, więc z pewnością warto dowiedzieć się na jego temat więcej. Bezwarunkowy dochód podstawowy budzi wiele sprzecznych emocji. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że mówimy o 1200 złotych dla każdego dorosłego i 600 zł na każde dziecko. To świadczenie miałoby zastąpić wszystkie pozostałe.

Bezwarunkowy dochód podstawowy. Nowe świadczenie socjalne zastąpi wszystkie pozostałe?

Pomysł bezwarunkowego dochodu podstawowego powstał w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Wypłynął na fali przygotowanego przez placówkę raportu. Zgodnie z koncepcją PIE każda osoba dorosła miałby dostawać 1200 zł co miesiąc. A dodatkowo 600 złotych na każde dziecko. Co więcej, przyznanie bezwarunkowego dochodu podstawowego nie wymagałoby podjęcia pracy zarobkowej i nie zależałoby od wysokości dochodów uzyskiwanych z innych źródeł. Docelowo bezwarunkowy dochód podstawowy miałby zastąpić inne świadczenia, takie jak 500 plus czy zasiłki rodzinne.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Bezwarunkowy dochód podstawowy – oczekiwania

Polskie Instytut Ekonomicznego w raporcie informuje:

Koncepcja dochodu podstawowego przewiduje wypłacanie przez państwo każdemu obywatelowi stałego comiesięcznego świadczenia pieniężnego. Przyznanie go nie wymagałoby podjęcia pracy zarobkowej i nie zależałoby od wysokości dochodów uzyskiwanych z innych źródeł. Świadczenie miałoby pomóc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.

Polski Instytut Finansowy wyjaśnia, że bezwarunkowy dochód podstawowy wpłynąłby znacząco na zmniejszenie nierównego dostępu do świadczeń socjalnych w odniesieniu do elastycznych form zatrudnienia lub zmniejszającego się zapotrzebowania na pewne kwalifikacje pracowników. Bezwarunkowy dochód podstawowy byłby odpowiedzią na luki obecnego systemu zabezpieczeń obywateli i pomocy społecznej. Złagodziłby wszelkie nierówności społeczne i ekonomiczne. Jednak należy pamiętać także o zagrożeniach, jakie niesie za sobą takie rozwiązanie. Są to między innymi:

  • dochód podstawowy doprowadziłby do porzucenia pracy przez część osób;
  • świadczenie byłoby nieadekwatne do potrzeb, każdy dostawałby tyle samo, a niektórzy, na przykład osoby niepełnosprawne, potrzebują więcej.
Więcej o: