Ulga rehabilitacyjna. Przysługuje nie tylko osobom niepełnosprawnym

- Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności oraz podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej - informuje Krajowa Administracja Skarbowa. Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej 2021? Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Ulga rehabilitacyjna – co to? Na czym polega?

Ulga rehabilitacyjna 2021 to jedna z ulg, jaką podatnik może sobie odliczyć w zeznaniu PIT za 2020 rok. Przypomnijmy, że zeznanie podatkowe należy złożyć między 15 lutego a 30 kwietnia 2021 roku. Ulga rehabilitacyjna dotyczy osób niepełnosprawnych lub tych, które osoby niepełnosprawne mają na utrzymaniu i ponoszą z tego tytułu konkretne wydatki m.in. sprzęt rehabilitacyjny, lek, zajęcia rehabilitacyjne.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Ulga rehabilitacyjna. Można odliczyć sporo pieniędzy, a nie każdy wie jak

Ulga rehabilitacyjna – dla kogo?

Nie każdy może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Główne kryterium jest oczywiste. Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać:

 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (dzieci, dzieci obce przyjęte na wychowanie, współmałżonek, teściowie, pasierbowie, rodzice, rodzeństwo, macocha, ojczym, synowa lub zięć), ale tylko wówczas, gdy dochód wspomnianej osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 14 tysięcy zł.

Drugie kryterium dotyczy kategorii wydatków. Nie wszystkie wydatki są uwzględniane przy rozliczaniu ulgi rehabilitacyjnej.

Zobacz wideo Kogo dotknie ograniczenie ulgi abolicyjnej?

Ulga rehabilitacyjna 2021 - kategorie wydatków 

Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych dzielą się na dwie kategorie:

 • wydatki limitowane – podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki w określonym limicie,
 • wydatki nielimitowane – podatnik ma prawo odliczyć co do zasady całą wartość faktycznie poniesionych kosztów.

Do wydatków limitowanych należą:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa –odliczenie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej – odliczyć można kwotę nieprzekraczającą w roku podatkowym 2.280 zł;
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16.roku życia – odliczeniu z tego tytułu podlega kwota w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • zakup leków – w odniesieniu do tych wydatków odliczyć można kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Do nielimitowanych zaliczyć należy wydatki poniesione między innymi na: adaptację i wyposażenie mieszkania,

 •  zakup i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego,
 • opłatę za turnus rehabilitacyjny,
 • opłatę za tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

WIĘCEJ O WYDATKACH NIELIMITOWANYCH ZNAJDZIESZ TU.

Więcej o:
Copyright © Agora SA