1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Czy nauczyciel może wymagać kamerki? Paragraf. "Nauczycielka potrafi komentować nasz wygląd"

Wiele osób na nauczaniu zdalnym zastanawia się, czy uczeń ma obowiązek włączenia kamerki i czy nauczyciel może wymagać kamerki. Doświadczenie pokazało, że uczniowie obawiają się nagrywania i rozprzestrzeniania ich wizerunku podczas lekcji zdalnych. Ponadto niektórzy nie mają odpowiedniego sprzętu do prowadzenia wideo rozmów. Wyjaśniamy.

Jeden z uczniów niedawno w rozmowie z edziecko.pl żalił się: "Nauczycielka potrafi komentować nasz wygląd, przez co niektórzy mogą poczuć się niekomfortowo. Padają stwierdzenia takie jak 'ale ładnie dziś wyglądasz', 'ale pięknie włosy masz ułożone'". Uczniowie, ale też rodzice nie czują się komfortowo z włączaniem kamerki. Czy muszą to robić?

Czy uczeń ma obowiązek włączenia kamerki?

Chociaż niektórzy nauczyciele wymagają, aby każdy uczeń pokazał swoją twarz na kamerce, podczas sprawdzania listy obecności lub pozostawiał włączoną kamerkę podczas nauczania zdalnego, w rozporządzeniu MEN nie ma sprecyzowanej informacji odnośnie sprzętu, jakim powinien dysponować uczeń i nauczyciel, ani formy komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami. Natomiast w paragrafie 2. pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 czytamy:

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności: 3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem

Jak wyjaśnia Stowarzyszenie Umarłych Statutów to, czy uczniowie i nauczyciele posługują się kamerkami i mikrofonami w trakcie nauczania zdalnego, zależy tylko od dyrektora szkoły i nauczycieli. Wynika to z następującego paragrafu:

§ 1 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności: 2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć.

Zobacz wideo Szkoła w czasie pandemii. Czy należy ograniczyć podstawy programowe?

Czy nauczyciel może wymagać kamerki?

Stowarzyszenie Umarłych Statutów zauważa, ze względów epidemiologicznych nie jest wskazane wprowadzenie restrykcyjnych zasad nauczania zdalnego. Minimum, jakie powinni spełnić uczniowie to posiadanie laptopa lub komputera i łącza internetowego, a nawet w tym przypadku, jeśli uczeń nie posiada odpowiedniego sprzętu i zgłosi to szkole, ma ona obowiązek znaleźć inny sposób na umożliwienie mu nauczania zdalnego. W przypadku, gdy uczeń nie ma kamerki, sytuacja wygląda podobnie. 

Jeśli szkoła uważa, że konieczne jest nauczanie zdalne z użyciem kamerek/mikrofonu, to każdemu uczniowi, który zgłosi niemożliwość uczestniczenia w takim nauczaniu zdalnym, jest obowiązana zapewnić alternatywną formę nauczania zdalnego

- wyjaśniają  i dodają, że jeśli szkoła wprowadza wyższe wymagania, musi się liczyć z tym, że to na niej ciąży umożliwienie uczestniczenia uczniom w takich zajęciach.

.First,Grader,Boy,Doing,Homework,In,The,EveningCzy nauczyciel może wymagać kamerki? Nauka zdalna w czasach pandemii