Ulga rehabilitacyjna. Można odliczyć sporo pieniędzy, a nie każdy wie jak

Ulga rehabilitacyjna jest możliwością odliczenia od podatku wydatków poniesionych z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną. Te wydatki potrafią być naprawdę spore, warto więc je dokumentować i wykorzystać to przy rozliczeniu rocznym.

Ulga rehabilitacyjna 2021 to jedna z ulg, jaką podatnik może sobie odliczyć w zeznaniu PIT za 2020 rok (rozliczamy się do 30 kwietnia 2021 roku). Ulga rehabilitacyjna to ulga dla osób niepełnosprawnych lub tych, które takie osoby mają na utrzymaniu i ponoszą z tego tytułu konkretne wydatki m.in. sprzęt rehabilitacyjny, lek, zajęcia rehabilitacyjne.

Ulga rehabilitacyjna 2021 - kto może z niej skorzystać?

Ulga rehabilitacyjna 2021 przysługuje:

  • osobie niepełnosprawnej;
  • osobie mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (dzieci, dzieci obce przyjęte na wychowanie, współmałżonek, teściowie, pasierbowie, rodzice, rodzeństwo, macocha, ojczym, synowa lub zięć), ale tylko wówczas, gdy dochód wspomnianej osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 14 tysięcy zł

Ulga rehabilitacyjna 2021 - kategorie wydatków 

Wysokość ulgi rehabilitacyjnej jest uzależniona o rodzaju i wysokości wszystkich wydatków, jakie ponieśliśmy (i udokumentowaliśmy) w danym roku w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną.  Takie wydatki zostały podzielone na trzy kategorie:

  • wydatki nielimitowane (m.in.: adaptacja i wyposażenie mieszkania, zakup i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, opłata za turnus rehabilitacyjny, opłata za tłumacza języka migowego, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej);
  • wydatki limitowane (opłacenie przewodnika osoby niewidomej lub osoby z niepełnosprawnością ruchową, utrzymanie psa asystującego, eksploatacja samochodu na potrzeby osoby niepełnosprawnej - zawożenie na zabiegi rehabilitacyjne etc.) 
  • lekarstwa

Ulga rehabilitacyjna 2021 - wysokość odliczenia

Wysokość odliczenia jest zależna od wysokości wydatków poniesionych na osobę niepełnosprawną i kategorii, do której poszczególne wydatki się zaliczają:

  • wydatek z kategorii nielimitowanych - w PIT można odliczyć całą kwotę; 
  • wydatek z kategorii limitowanych - w PIT można odliczyć nie więcej niż 2 280 zł (dla każdego z rodzajów wydatków;

  • wydatek z kategorii leków - w PIT możemy odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie.
Zobacz wideo Skąposzczety (czyli dżdżownice) opanowały świat. I bardzo dobrze [PRACOWNIA BRONKA]
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.