1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Ekwiwalent za urlop 2021. Pieniądze za niewykorzystane wolne nie przysługują wszystkim

Ekwiwalent za urlop 2021 przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Okazuję się jednak, że zwrot pieniędzy można otrzymać tylko w jednej sytuacji. Zazwyczaj stosowane jest inne rozwiązanie.

Epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany urlopowe wielu osobom na całym świecie, w wielkim stopniu wpływając zarówno na nasze życie rodzinne, jak i zawodowe. Ci, którzy z wyprzedzeniem planowali zagraniczne wakacje, próbowali przekładać je z miesiąca na miesiąc w nadziei, że sytuacja epidemiczna na świecie trochę się uspokoi. Niestety, w większości miejsc do końca roku nie zniesiono obostrzeń, a część pracowników pozostała z niewykorzystanym urlopem. 

Ekwiwalent za urlop 2021

Osoby, które obawiają się, że ich wolne przepadnie, mogą być spokojne. Pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Następuje to jednak w określonych okolicznościach. Pracownik powinien pamiętać, że w żaden sposób nie może zrzec się urlopu, ani przekazać go drugiej osobie. Jeżeli umowa między pracownikiem a pracodawcą dobiegnie końca lub zostanie rozwiązana w momencie, gdy pracownik nie wykorzystał urlopu, pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia mu należnego ekwiwalentu. Jeśli dany pracownik nie wykorzystał urlopu, a nie zamierza rezygnować ze współpracy z pracodawcą, powinien jak najszybciej wykorzystać zaległy urlop w terminie, który ustali z przełożonym. Gdy dany pracownik wciąż jest związany z pracodawcą umową, a posiada zaległe dni urlopu, nie zyska za nie pieniędzy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, zdjęcie ilustracyjneBezwarunkowy dochód podstawowy. Od kiedy? Równo 1200 zł dla każdego, 600 zł dla dzieci

Liczbę przysługujących w danym roku dni urlopowych wylicza się, dzieląc roczny wymiar urlopu przez liczbę przepracowanych w danym roku miesięcy, zaokrąglając w górę. Jeżeli w danym miesiącu przepracowaliśmy jeden dzień, wlicza się go w całość. Podstawę do wyliczenia ekwiwalentu stanowią:

 • wynagrodzenia zmienne z trzech ostatnich miesięcy, które przysługują pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc (wszelkie premie i nagrody, jakie zatrudniony otrzymał za ostatnie trzy miesiące pracy)

 • wynagrodzenia zmienne z ostatnich dwunastu miesięcy, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż miesiąc (premie roczne, kwartalne)

 • składniki wynagrodzenia, które pracownik otrzymywał co miesiąc (wynagrodzenie zasadnicze, na które pracownik jest umówiony z pracodawcą)

Wszystkie dane należy za każdym razem uśrednić, biorąc pod uwagę premie z ostatnich trzech miesięcy, ich wartość dzielimy przez trzy. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z wynagrodzeniami za dłuższe okresy czas niż miesięczne to dzielimy je przez dwanaście.

W celu wyliczenia współczynnika ekwiwalentu należy wykonać poniższe działania:

366 - (52 niedziele + 52 dni wolne + 9 dni świątecznych) = 253 dni

253 dni podzielić  na 12 miesięcy

(otrzymujemy współczynnik ekwiwalentu na rok 2020 o wysokości: 21,08)

21,08 x wymiar etatu

DLOLUDo kiedy są zamknięte szkoły 2021? Powrót już nie "po Wielkanocy"

Zobacz wideo Jakie objawy w ciąży mogą niepokoić? Kiedy udać się do lekarza? "To newralgiczny moment"