Ulga rehabilitacyjna 2021. Z jej tytułu można odpisać sporo pieniędzy

Ulga rehabilitacyjna 2021 dotyczy wydatków, jakie ponoszą osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie na sprzęt, rehabilitację i inne leczenie. Warto o tym pamiętać w czasie składania zeznania podatkowego za 2020 roku.

Ulga rehabilitacyjna 2021 jest jedną z ulg, jaką możemy odliczyć w zeznaniu rocznym za 2020 rok (składamy je do 30 kwietnia 2021 roku). Jest to ulga dla osób niepełnosprawnych lub takich, które utrzymują osoby niepełnosprawne i z tego tytułu ponoszą konkretne wydatki. A jak nie trudno się domyślić - takie wydatki bywają naprawdę spore.

Ulga rehabilitacyjna 2021 - komu przysługuje?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać:

  • osoby niepełnosprawne 
  • osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (współmałżonek, dzieci, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, a nawet macochę, ojczyma, synowe i  zięciów), ale tylko wtedy, gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 14 tysięcy zł

Ulga rehabilitacyjna - wysokość odliczenia

Wysokość ulgi rehabilitacyjnej zależy od rodzaju i wysokości wydatków, jakie w danym roku ponieśliśmy na osobę niepełnosprawną. Wydatki te są podzielone na trzy kategorie: wydatki nielimitowane (m.in.: adaptacja i wyposażenie mieszkania, zakup i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, opłata za turnus rehabilitacyjny, opłata za tłumacza języka migowego, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej); wydatki limitowane (opłacenie przewodnika osoby niewidomej lub osoby z niepełnosprawnością ruchową, utrzymanie psa asystującego, eksploatacja samochodu na potrzeby osoby niepełnosprawnej - zawożenie na zabiegi rehabilitacyjne etc.) oraz leki. 

  • wydatek z kategorii nielimitowanych - w PIT można odliczyć całą kwotę; 
  • wydatek z kategorii limitowanych - w PIT można odliczyć nie więcej niż 2 280 zł (dla każdego z rodzajów wydatków;
  • wydatek z kategorii leków - w PIT możemy odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie.
Zobacz wideo 10 rzeczy, o których warto pamiętać w ciąży - dla własnego samopoczucia i zdrowia dziecka
Więcej o:
Copyright © Agora SA