1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Rozpoczęły się próbne matury w reżimie sanitarnym. Płyn musi mieć 60 proc. alkoholu, drzwi otwarte

3 marca licealiści spotkali się w szkołach, żeby sprawdzić swoją wiedzę przed docelowym egzaminem dojrzałości. Próbne matury odbywają się w reżimie sanitarnym. Przedstawiamy procedury bezpieczeństwa i warunki przeprowadzania testu, oraz postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, z którymi powinien zapoznać się każdy tegoroczny maturzysta.

Matury próbne, choć służą jedynie sprawdzeniu wiedzy, z pewnością są sytuacją stresującą dla każdego maturzysty. W tym roku podwójnie, bo po raz pierwszy od kilku miesięcy uczniowie wrócili do szkół i odnaleźli w nich nową rzeczywistość. W trakcie egzaminu muszą przestrzegać reżimu sanitarnego. O czym należy pamiętać?

Zobacz wideo Jak będą wyglądały matury 2023? Czy może na nie wpłynąć pandemia?

CKE Matura próbna. Jakie środki bezpieczeństwa?

CKE podkreśla, że na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Także jeśli w domu przebywa osoba, która poddana jest kwarantannie, nie można stawić się wówczas w dniu egzaminu w placówce.

Uczniowie przychodzą do szkoły sami, w maseczkach i nie wnoszą na jej teren zbędnych rzeczy. Muszą pamiętać o zabraniu ze sobą przyborów, które będą niezbędne do rozwiązywania testów: każdy musi mieć własny komplet. Czekając na wejście do szkoły, a później sali egzaminacyjnej, uczniowie muszą zachować odstęp co najmniej 1,5 m.

Przy wejściu do budynku muszą zdezynfekować ręce środkiem o zawartości min. 60 proc. alkoholu, a maseczki mogą zdjąć dopiero po zajęciu ławki. Podobnie egzaminatorzy - podczas trwania egzaminu muszą mieć zakryte usta i nos, szczególnie jeśli chodzą po sali. Maseczki mogą zdjąć tylko wtedy, gdy obserwują przebieg testu z oddali. 

Próbna matura odbywa się w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych itd. pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów między uczniami i między uczniami a nauczycielami. Ławki powinny być ustawione w taki sposób, aby pomiędzy uczniami był zachowany co najmniej półtorametrowy odstęp. 

Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby uczniowie oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie musiały ich otwierać

- czytamy.

CKE podkreśla, że nauczyciele powinni "poinstruować uczniów, aby wrażeniami po teście dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły". Ma to zapobiec zbyt bliskim kontaktom między uczniami i rozprzestrzenianiu się wirusa. 

.Szkola Podstawowa Nr 65 im. Wladyslawa OrkanaKiedy powrót do szkoły 2021? Będą zmiany. Minister Czarnek zapowiada setki milionów złotych na ratowanie sytuacji dzieci

CKE matura próbna. Co w przypadku wykrycia zakażenia?

W zasadach bezpieczeństwa CKE informuje, że na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Jak możemy przeczytać: 

 • W przypadku, kiedy uczeń lub nauczyciel będzie przejawiał objawy zakażenia, dyrektor szkoły ma zapewnić odizolowanie tej osoby w oddzielnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 • W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pełnoletni uczeń lub nauczyciel powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

WenatcheePowrót do szkoły na świecie. Dzieci w stanie Waszyngton uczą się w zamkniętych namiotach