1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Dodatek do czynszu 2021. Aby uzyskać dofinansowanie, należy spełnić kilka warunków

Dodatek do czynszu może być istotnym odciążeniem budżetu nie tylko w okresie pandemii. Wyjaśniamy kto i na jakich zasadach może z niego skorzystać.

Dodatek mieszkaniowy jest najważniejszą formą wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w regulowaniu zobowiązań związanych z opłatami za lokale mieszkalne. Wysokość stawek, na jakie można liczyć oraz informacje na temat tego komu przysługuje dodatek są określone w ustawie z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek do czynszu 2021 - komu przysługuje i ile wynosi?

Wiadomo, że głównym celem dopłaty do mieszkania jest wsparcie osób, które mają problem między innym z opłaceniem czynszu lub pokryciem kosztów najmu lokalu. Niektórzy nie są jednak świadomi, że kwalifikują się do uzyskania dofinansowania. Chociaż formalności i wypełnianie dokumentów może wydawać się skomplikowane, warto poświęcić mu czas.

Z dodatku mieszkaniowego mogą skorzystać osoby posiadające różne tytuły prawne do lokalu. Zgodnie z ustawą, uzyskanie dopłaty do mieszkania przysługuje m.in:

 • Osobom posiadającym spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,


 • Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zamieszkują w tych lokalach,
 • Właścicielom budynków mieszkalnych i samodzielnych lokali mieszkalnych,


 • Innym osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu i ponoszącym koszty jego zajmowania,

 • Osobom, które zajmują lokal, ale nie posiadają tytułu prawnego, oczekują przy tym na lokal zamienny lub najem socjalny lokalu.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlopEkwiwalent za niewykorzystany urlop. Pieniądze można dostać tylko w określonej sytuacji

Oznacza to, że z dofinansowania czynszu mogą skorzystać zarówno właściciele nieruchomości, najemcy wynajmujący domy lub mieszkania, lokatorzy lokali spółdzielczych, jak i osoby, które nie posiadają obowiązującej umowy, ale mieszkają w danym lokalu, ponosząc koszty jego utrzymania. Należy zaznaczyć, że dodatek mieszkaniowy może przysługiwać zarówno na podstawie jednego jak i kilku tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego.

Z dodatku do czynszu nie mogą skorzystać między innymi osoby przemywające w domach pomocy społecznej, zakładach poprawczych czy karnych.

Jakie wydatki obejmuje dodatek do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy może pokryć okresowe świadczenia ponoszone przez wnioskodawcę w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Wśród nich wymienia się:

 • Czynsz,

 • Opłaty związane z eksploatacją lokalu,

 • Zaliczki opłacane przez właścicieli na koszty związane z nieruchomością wspólną,

 • Koszty eksploatacji domu jednorodzinnego,

 • Opłaty eksploatacyjne ponoszone przez członków spółdzielni mieszkaniowej.

O tym, komu zostanie przyznany dodatek, decyduje kryterium dochodowe oraz to, czy wniosek składa samotna osoba, prowadząca jednoosobowe gospodarstwo, czy też osoba wchodząca w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego. W przypadku pierwszego wariantu uwzględnia się średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku musi być równy lub niższy równowartości 175% najniższej emerytury ZUS. W 2021 roku kwota ta wynosi 2100 zł. Gdy o dodatek ubiega się osoba wchodząca w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, jej miesięczny dochód w przeliczeniu na jedną osobę w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku musi być równy lub niższy od 125% najniższej emerytury ZUS. W 2021 roku jest to 1500 zł na osobę. Co istotne, osoby, które przekroczą limity nie są pozbawione dodatku. W ich przypadku różnicę pomiędzy dochodem a limitem odejmuje się od kwoty dopłaty do mieszkania. Istotnym czynnikiem jest również wielkość lokalu oraz liczba osób zamieszkująca w danym gospodarstwie. 

Wysokość dodatku mieszkaniowego jest ustalana indywidualnie. Według ustawy może pokryć maksymalnie 70 proc. wydatków przypadających na normatywną powierzchnię mieszkania. Osoby, które chcą skorzystać z dodatku, powinny zgłosić się do odpowiedniego gminnego ośrodka pomocy społecznej, co mogą zrobić zarówno osobiście, jak i listownie. Muszą przygotować również komplet dokumentów, w tym wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową lokalu, liczbę osób mieszkających w gospodarstwie oraz deklarację zawierającą informacje o wysokości ich dochodów.

DLOKISzkoły zamknięte do końca roku? Rodzice: "Rząd i tak zrobi, co będzie chciał. Z nami się w ogóle nie liczy"

Zobacz wideo 10 rzeczy, o których warto pamiętać w ciąży - dla własnego samopoczucia i zdrowia dziecka