1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek opiekuńczy. Którym rodzicom przysługuje w czasie COVID-19

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie wypłacane przez ZUS w sytuacji, kiedy rodzic z powodu konieczności opieki nad dzieckiem nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków. Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?

Zasiłek opiekuńczy w czasie epidemii COVID-19 jest świadczeniem, które wspomaga domowy budżet w sytuacji, gdy np. dziecko musi pozostać w domu na kwarantannie lub z powodu koronawirusa zamknięto placówkę, do której uczęszcza i musi zostać w domu z rodzicem. 

Zmiana czasuZmiana czasu zimowego na letni w 2021 roku. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zasiłek opiekuńczy: kto ma do niego prawo?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym w ZUS i jest zwolniona od wykonywania pracy, bo musi się opiekować:

 • dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji: nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły,
 • dzieckiem, które musi być izolowane z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
 • dzieckiem z powodu choroby niani, z którą ma zawartą umowę uaktywniającą
 • małżonkiem lub rodzicem z powodu porodu, lub choroby,
 • małżonkiem lub rodzicem swojego dziecka z powodu choroby, lub porodu,
 •  dzieckiem wobec pobytu w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale się nim opiekują;
 • dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat, jeśli wystąpiła jedna z następujących sytuacji: poród lub choroba małżonka, lub rodzica  dziecka, którzy stale się nim opiekują; pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem; choroba dziecka niepełnosprawnego, które nie ukończyło 18 lat; choroba dziecka 

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?Ile wynosi zasiłek przedemerytalny? "Aby otrzymać świadczenie trzeba spełnić dwa rodzaje warunków"

Zasiłek opiekuńczy - ile wynosi?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. ZUS wypłaca go za każdy dzień, w którym rodzic sprawuje opiekę nad dzieckiem, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - ile wynosi?

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci w wieku do 8 lat w sytuacji zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Zobacz wideo Hartowanie brodawek sutkowych przed porodem - najczęściej pojawiający się mit i "dobra rada"?