Ulga na dzieci 2021. To jedna z ulga, które możesz odliczyć co roku. Ile pieniędzy ci się należy?

Rozliczyć z fiskusem możemy się już od 15 lutego. W tym roku, tak jak w minionych latach, przysługuje nam wiele ulg. Ulga na dzieci 2021 obok ulgi na internet jest najczęściej wykorzystywaną ulgą w Polsce. Ile pieniędzy można odzyskać? Kto może rozliczyć ulgą na dzieci 2021?

Ulga na dziecko 2021

Wychowujesz dziecko? Dzięki uldze podatkowej na dziecko możesz płacić mniejszy podatek

- informuje strona gov.pl.

Ulgę odliczysz w corocznym zeznaniu podatkowym.

Warto też wiedzieć, że jeśli podatek nie umożliwia odliczenie ulgi na dzieci 2021, można dostać kwotę ulgi, której nie możemy wykorzystać.

Pamiętaj jednak, że kwota, jaką możesz otrzymać, jest ograniczona – nie może przekroczyć zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. 

- dodaje informator zamieszczony na stronie gov.pl

Ulga na dziecko 2021. Jak odliczyć ulgę?

Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim, dostaniesz z małżonkiem jedną ulgę. Tu powinniście ustalić, jak rozliczacie zeznanie podatkowe. I tak:

  • jeśli składacie wspólne zeznanie podatkowe – wpiszcie ulgę na każde dziecko;
  • jeśli składacie oddzielne zeznania podatkowe – ustalcie, w jakich proporcjach wpiszecie ulgę. Możecie wpisać po równo (każde z was wpisuje 50% ulgi) albo ustalić proporcje (na przykład jedno z was wpisze 20% ulgi, a drugie 80%).

Ulga na dziecko 2021. Ile można otrzymać?

Zgodnie z informacjami na stronie gov.pl:

  • na pierwsze dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1?112,04 zł),
  • na drugie dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1?112,04 zł),
  • na trzecie dziecko otrzymasz 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2?000,04 zł),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko otrzymasz 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2?700 zł).

W praktyce rodzina wychowująca troje dzieci otrzyma:

  • 1?112,04 zł na pierwsze dziecko,
  • 1?112,04 zł na drugie dziecko,
  • 2?000,04 zł na trzecie dziecko,

czyli łącznie 4?224,12 zł.

Ulga na dziecko 2021. Kogo dotyczy?

Ulga na dziecko 2021 przysługuje wszystkim rodzicom lub opiekunom prawnym oraz rodzicom zastępczym, którzy wychowują dziecko poniżej 18. roku życia. Jeśli dziecko uczy się nadal, wiek ten przesuwa się maksymalnie do 25. roku życia, czyli do zakończenia studiów.

Pamiętaj, że ulgę prorodzinną 2021 w przypadku dzieci pełnoletnich można odliczyć pod warunkiem, że nasze pociechy nie zarabiają lub ich łączy dochód nie przekroczył 3089 zł. Ulga na dziecko 2021 przysługuje również na dzieci niepełnosprawne, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Ulga na dziecko 2021. Kogo nie dotyczy?

Nie każdy może skorzystać z ulgi na dziecko 2021. Koniecznym jest sprawowanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzic płaci alimenty, ale nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem, pieniędzy z ulgi na dziecko nie dostanie.

Z ulgi na dziecko 2021 nie skorzystają rodzice, którzy mają jedno dziecko i zarabiają więcej niż 112 tysięcy złotych rocznie. Kwota liczona jest na oboje rodziców. Gdy partnerzy nie żyją w związku małżeńskim, rodzic, który chce rozliczyć ulgę na dziecko 2021, nie może zarobić więcej niż 56 tysięcy złotych.

Ponadto warto wiedzieć, że gdy posiadamy więcej niż jedno dziecko, progi dochodowe nie obowiązują.

Więcej o: