Zasiłek pielęgnacyjny. Czy w 2021 roku będzie wypłacany w wyższej kwocie?

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń rodzinnych, które ZUS wypłaca rodzicom bądź opiekunom niepełnosprawnego lub seniora powyżej 75 roku życia. W 2021 roku ZUS ma wypłacić z tego tytułu więcej pieniędzy. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Zasiłek pielęgnacyjny, czyli świadczenie pielęgnacyjne to jedno ze świadczeń rodzinnych (obok m.in. zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka). Jego celem jest pokrycie części kosztów związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy w trakcie leczenia, rehabilitacji, a nawet w procesie edukacji

Paczki z ChinKoronawirus. Boisz się odebrać paczki z Chin? GIS wyjaśnia wątpliwości w jednym z komunikatów

Świadczenie pielęgnacyjne - komu przysługuje?

Jak czytamy w art. 16 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych: 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

ZUS wypłaca świadczenie pielęgnacyjne w trzech przypadkach:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia (jeśli ma ona orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności),
  • osobie starszej, która ma ponad 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny w 2021 roku będzie wyższy?

Świadczenie pielęgnacyjne podlega waloryzacji co trzy lata. Ostatnia podwyżka kwoty zasiłku pielęgnacyjnego miała miejsce w 2018 roku, co oznacza, że właśnie w tym roku powinna nastąpić kolejna waloryzacja. Oznacza to, że ZUS od 1 stycznia 2021 roku prawdopodobnie wypłaci go w innej, wyższej kwocie niż dotychczas. Wzrost wysokości zasiłku pielęgnacyjnego jest związany z wysokością minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Ponieważ płaca minimalna od początku 2021 roku poszła w górę, tym samym zwiększona powinna zostać także kwota zasiłku pielęgnacyjnego.

Poseł Lewicy Marek Rutka przed gdyńskim ZUS-em, z wnioskiem o 500+ na 'dziecko poczęte'Wniosek o 500 plus na dziecko poczęte. Jest odpowiedź ze strony urzędu

Świadczenie pielęgnacyjne - ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane w kwocie 215,84 zł na miesiąc. Aby je otrzymać, trzeba złożyć w odpowiednim terminie stosowny wniosek

Zobacz wideo Hartowanie brodawek sutkowych przed porodem - najczęściej pojawiający się mit i "dobra rada"?
Więcej o: