Ulga na dzieci za 2020 rok. Niektórzy rodzice mogą otrzymać do kilku tysięcy złotych, jeśli poprawnie rozliczą PIT

Ulga na dzieci za 2020 rok zostanie przyznana każdemu rodzicowi, który poprawnie wypełni on rozliczenie. Takie osoby mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych. Na jakich zasadach przysługuje ulga na dzieci za 2020 rok?

Ulga na dzieci za 2020 rok - jak ją otrzymać? Chociaż wypełnianie dokumentów i rozliczanie PIT dla wielu osób wydaje się czasochłonne, warto przyłożyć się do tego zadania. Jeżeli rozliczenie PIT wypełnimy poprawnie, zaznaczając wszystkie ulgi, na naszym koncie może pojawić się nawet kilka tysięcy złotych. Przypominamy, że rozliczenia PIT można składać już od 15 lutego.

Ulga na dzieci za 2020 rok. Komu jest przyznawana?

Ulga na dzieci od lat przysługuje wszystkim rodzicom, prawnym opiekunom oraz rodzicom zastępczym, wychowującym dzieci poniżej 18. roku życia. Jest przyznawana także opiekunom niepełnosprawnego dziecka, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (w sytuacji, gdy dziecko nadal się uczy, a jego przychody i dochody uzyskane w ramach ulgi nie przekraczają 3089 zł).

Mieszkańcy Wilamowic sprzeciwiają się uchwale anty-LGBTMieszkańcy gminy sprzeciwiają się uchwale anty-LGBT. "Nie chodzi tu już o straty finansowe"

Komu nie należy się ulga na dzieci? Zarobki jednego z rodziców jednego dziecka będących w związku małżeńskim nie mogą przekraczać 112 tys. zł rocznie. W sytuacji, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie, również nie może zarabiać więcej niż 112 tys. zł roczni, by skorzystać z ulgi. Inaczej jest w sytuacji, jeżeli rodzic, który ma jedno dziecko, nie jest w związku małżeńskim z drugim rodzicem. Wówczas jego dochód nie może przekroczyć 56 tys. zł rocznie.

W przypadku rodziców więcej niż jednego dziecka dochód nie ma ograniczeń. Wiadomo, że z ulgi na dziecko mogą skorzystać osoby rozliczające się z fiskusem w sposób uproszczony, w formie podatku liniowego, karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego. Ulga nie dotyczy osób płacących alimenty i sporadycznie widujących dzieci. W sytuacji, gdy ulgi nie pojawią się automatycznie w systemie Twój e-PIT, należy wprowadzić je ręcznie.

Organy kontroli skarbowej mogą czasami zażądać od rodziców i opiekunów okazania niezbędnych dokumentów do ustalenia prawa do ulgi na dziecko m.in.: odpisów aktu urodzenia dziecka, dokumentów potwierdzających prawo do opieki nad dzieckiem, zaświadczenie dziecka pełnoletniego o uczęszczaniu do szkoły czy od rodziny zastępczej umowę zawartą ze starostwem.

Ulga na dzieci. Ile może wynieść?

Wysokość ulgi na dziecko jest zależna od liczby wychowywanych dzieci, a także ich zarobków. Jeżeli dziecko nie ukończyło 18. roku życia, jego dochód nie ma znaczenia dla ograniczenia ulgi zarówno jeżeli jest symboliczny, jak i wysoki.

  • Rodzice jednego dziecka otrzymają 92,67 zł miesięcznie, rocznie 1112,04 zł.
  • Rodzice dwojga dzieci rocznie otrzymają 2224,08 zł.
  • Trzecie dziecko to ulga w wysokości 166,67 zł miesięcznie. Łącznie rodzice trojga dzieci mogą otrzymać 4224,12 zł
  • Czwarte i każde kolejne dziecko to ulga w wysokości 225 zł miesięcznie. Rodzice czworga otrzymają więc 6924,12 zł.
Zobacz wideo Czy waloryzacja 500 plus jest możliwa?
Więcej o: