Najniższa emerytura 2021 netto. "Niektórym będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie"

Emeryci w 2021 roku będą mogli liczyć na waloryzację emerytów i rent. Wyjaśniamy, kiedy mogą spodziewać się wypłaty środków i ile wyniesie świadczenie.

Waloryzacja to dostosowanie wysokości świadczenia do sytuacji gospodarczej panującej w danym kraju. Zwykle dokonuje się jej poprzez pomnożenie wartości nominalnej świadczenia przez wskaźnik inflacji za dany okres. Waloryzacja niweluje negatywny wpływ inflacji na świadczenia, umożliwiając utrzymanie przez beneficjentów stałego poziomu życia.

Najniższa emerytura 2021 netto - ile wyniesie?

Rząd początkowo zakładał, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,84 proc. Minimalną kwotą podwyżki miało być wówczas 50 zł, ale okazało się, że propozycja rządowa nie pokrywa się ze wskaźnikiem ogłoszonym przez GUS. Według informacji podanych przez urząd w 15 stycznia jest on wyższy i wynosi 104,24 proc. Wpłynęło to na wysokość waloryzacji emerytury, którą zapowiedziano na 1 marca. Od następnego miesiąca najniższa emerytura z i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 50,88 zł i wyniesie 1250,88 zł.

Natalia Oreiro Facundo AranaByła wielką gwiazdą "Zbuntowanego anioła". Jak dziś wygląda 43-letnia Natalia Oreiro? Dla niej czas zatrzymał się

Jak zapowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wyniesie 938,16 zł, renta rodzinna  1250,88 złotych, świadczenie przedemerytalne 1262,34 zł, natomiast świadczenie przedemerytalne w przypadku przekroczenia przychodu 631,17 zł. Miesięczny próg uprawniający do świadczenia wyrównawczego wyniesie 2501,76 zł, a próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 1772,08 zł.

Czternasta emerytura i trzynasta emerytura - komu przysługują dodatkowe świadczenia

W środę 17 lutego senat debatował nad ustawą o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Stanisław Szwed przyznał wówczas, że czternasta emerytura to następne (po trzynastych emeryturach) świadczenie, które w tym roku zostanie wypłacone emerytom i rencistom. Przypomniał, że trzynastą emeryturę seniorzy otrzymają w kwietniu, zaś czternastą w listopadzie lub grudniu 2021. To rozwiązanie ma być zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, emerytur pomostowych, służb mundurowych, rent socjalnych, rent strukturalnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Pełną czternastą emeryturę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają seniorzy pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. Od marca 2021 roku minimalne emerytury mają być podniesione z 1200 do 1250,88 zł brutto. W kwestii emerytów i rencistów pobierających świadczenie, którego suma przekracza 2900 zł, będzie stosowana tzw. zasada złotówkę za złotówkę. Oznacza to, że czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł.

Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ponad 7,9 miliona osób, czyli prawie 94 procent. Można więc powiedzieć, że praktycznie wszystkie osoby uprawnione. Mechanizmem złotówka za złotówkę objętych jest 1,1 miliona osób. Czyli łącznie ponad 9,1 miliona osób skorzysta z czternastej emerytury

- mówił Stanisław Szwed.

Świadczenia nie otrzyma około 500 tys. Polaków, których emerytura wynosi ponad 4200 zł.

Emerytura matczyna dodatkowe pieniądze dla seniorówEmerytura matczyna 2021. Emeryci mogą dostać dodatkowe pieniądze

Zobacz wideo Ruchy dziecka – jedyna metoda kontroli samopoczucia dziecka bez wizyty u lekarza. Jak je interpretować?
Więcej o: