Zasiłek opiekuńczy na rodzica. Prawo do świadczenia mają nie tylko rodzice niepełnosprawnych dzieci

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje nie tylko rodzicom niepełnosprawnych dzieci. O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które sprawują opiekę nad chorym członkiem rodziny, np. nad swoim rodzicem. Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobie, która sprawuje opiekę nad chorym członkiem rodziny i w związku z tym nie może pracować. Chorym członkiem rodziny może być małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, pod warunkiem, jeśli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki.

W ciągu roku pracownik ma prawo do 14 dni na sprawowanie opieki nad chorym członkiem rodziny innym niż dziecko. Łączny okres pobierania zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dzieckiem oraz innymi chorym nie może w ciągu roku przekroczyć 60 dni.

Zasiłek opiekuńczy na rodzica. Jak złożyć wniosek?

Wniosek o zasiłek opiekuńczy składany jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub do pracodawcy. Do wniosku wypełnianego na druku ZUS Z-15 należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA,
  • oświadczenie o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym członkiem rodziny,
  • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników, albo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Zasiłek opiekuńczy na rodzica. Co jeśli opieka jest sprawowana za granicą? Gdy opieka nad chorym członkiem rodziny sprawowana jest w czasie pobytu za granicą, do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie zagranicznego lekarza lub zagranicznego zakładu leczniczego przetłumaczone na język polski wystawione na blankiecie z nadrukiem określającym nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia oraz podpisem oraz zawierające początkową i końcową datę niezdolności do pracy z tytułu opieki.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - komu przysługuje?

Przypominamy też, że w związku z pandemią koronawirusa jest także możliwość dodatkowego zasiłku opiekuńczego. To forma finansowego wsparcia dla rodziców i opiekunów, którzy muszą zajmować się swoimi pociechami w sytuacji, gdy dany żłobek czy przedszkole jest zamknięte z powodu epidemii koronawirusa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 lutego. Po raz kolejny okres, w którym przysługuje to świadczenie, został wydłużony o następne dwa tygodnie. 

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?
Więcej o: