Ile wynosi zasiłek przedemerytalny? "Aby otrzymać świadczenie trzeba spełnić dwa rodzaje warunków"

Zasiłek przedemerytalny to forma pomocy pieniężnej, którą państwo oferuje swoim obywatelom w dojrzałym wieku. Wyjaśniamy, komu przysługuje świadczenie i ile wynosi.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby otrzymać prawo do zasiłku przedemerytalnego, należy spełnić dwa rodzaje warunków. Pierwszy z nich dotyczy warunków, obowiązujących wszystkie osoby ubiegające się o tę formę pomocy pieniężnej, a drugie są indywidualne i uzależnione od takich czynników jak straż pracy, wiek czy przyczyna ustania stosunku pracy.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Osoba, która ubiega się o świadczenie musi:

  • pobierać  zasiłek dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni  (okres ten potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem)
  • złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni nie pobierała zasiłku dla bezrobotnych
  • być zarejestrowana jako bezrobotna
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (ten fakt potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem)
Jeżeli w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych byłeś zatrudniony w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, albo innej pracy zarobkowej a wykonywanie tych prac zakończyło się po 180 dniach pobierania zasiłku, wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego musisz złożyć w ciągu 30 dni od dnia ustania tego zatrudnienia. Jeśli przekroczysz ten termin, otrzymasz decyzję o odmowie świadczenia przedemerytalnego. Możesz jednak zgłosić wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozpatrzymy go pozytywnie

- możemy przeczytać na stronie ZUS.

Akcja walentynkowa przed Ambasadą RP w OsloNorwegia. Na budynku Ambasady RP pojawił się gest solidarności z Polkami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia i zasiłki przedemerytalne ustalone w różnych wysokościach. Zasady ustalania konkretnych kwot są określone przepisami o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu są odmienne od zasad wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Wysokość zasiłków przedemerytalnych od 1 sieprnia 2004 roku przyznawana jest na podstawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Jest ustalana w kwocie ryczałtowej (jednakowej dla wszystkich) i podlega waloryzacji. Od 1 marca 2020 r. wynosi 1210,99 zł

Emerytura matczyna dodatkowe pieniądze dla seniorówEmerytura matczyna 2021. Emeryci mogą dostać dodatkowe pieniądze

Zobacz wideo Hartowanie brodawek sutkowych przed porodem - najczęściej pojawiający się mit i "dobra rada"?
Więcej o: