Najniższa emerytura 2021, czternasta emerytura i waloryzacja emerytur. Najważniejsze informacje i terminy wypłat

Uchwalona 21 stycznia 2021 ustawa o dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada wypłatę czternastej emerytury od listopada. Emeryci muszą mieć na względzie także na marcową waloryzację emerytur i rent. Wyjaśniamy, ile wyniesie świadczenie.

Waloryzacja jest dostosowaniem wysokości świadczenia do sytuacji gospodarczej w kraju. To dzięki niej świadczenia utrzymują swoją wartość mimo upływu lat. Wiadomo, że wskaźnik waloryzacji oblicza się na podstawie wskaźnika cen oraz usług zwiększonego o przynajmniej 20 proc. realnego wzrostu płac w ubiegłym roku.

Czternasta emerytura - komu przysługuje?

W 2021 roku osobom uprawnionym będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie tzw. czternasta emerytura. Wyniesie tyle, ile wynosi kwota najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca 2021 dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego (przed dokonaniem potraceń, odliczeń i zmniejszeń) nie przekroczy 2900 zł, czyli 1500,88 zł brutto.

W przypadku osób, których wysokość świadczenia podstawowego (przed dokonaniem potraceń, odliczeń i zmniejszeń) przekroczy kwotę 2900 zł, dodatkowe świadczenie wyniesie, tyle, ile wynosi kwota najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca 2021, pomniejszona o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń), a kwotą 2900 zł (nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury).

Dodatkowe pieniądze nie będą przysługiwały osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone do 21 października 2021. Czternaste emerytury mają zostać wypłacone razem z należytymi świadczeniami za listopad 2021. Obowiązują tu jednak pewne wyjątki. W przypadku zasiłków przedemerytalnych wypłata "czternastek" nastąpi w grudniu 2021 r., zaś w przypadku kwartalnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych rolników - w styczniu 2022 r.

Środa Popielcowa 2021. Kiedy wypada i czy jest to dzień wolny od pracy?Środa Popielcowa 2021. Kiedy wypada? Dlaczego posypujemy głowę popiołem?

Czternastą emeryturę otrzymają osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, rolnicy i służby mundurowe. Projekt dotyczy również emerytur pomostowych rent inwalidów wojennych i wojskowych, rent socjalnych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Czternasta emerytura zostanie wypłacona w wysokości minimalnej emerytury, która od marca wyniesie 1250 zł.

Najniższa emerytura 2021 - waloryzacja emerytur i rent

Początkowo rząd zakładał, iż wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,84 proc. ale najnowsze dane Głównego Urzędy Statystyczne wykazały, że wynagrodzenia w 2020 roku wzrosły o 1,7 proc., a inflacja dotykająca emerytów prowadzących gospodarstwa domowe wzrosła o 3,9 proc. Obliczono, że wskaźnik waloryzacji świadczeń wynosi 4,24 proc. i o tyle wzrosną świadczenia emerytów w 2021 roku.

W praktyce oznacza to, że na każde 1000 zł, emeryci dostaną 42,4 zł więcej. Innymi słowy,  minimalna emerytura wyniesie 1250 zł brutto, czyli 1067 zł netto. W zależności od wysokości waloryzacji świadczenia wzrosną następująco:

1300 zł obecnie - 1355 zł brutto po podwyżce (1153 zł netto)

1500 zł - 1563 zł brutto (1324 zł netto)

1700 zł -1772 zł brutto (1494 zł netto)

2000 zł - 2084 zł brutto (1749 zł netto)

2500 zł - 2606 zł brutto (2176 zł netto)

3000 zł - 3127 zł brutto (2602 zł netto)

3500 zł - 3648 zł brutto(3027 zł netto)

Rząd postanowił, że w kwietniu 2021 r. będzie wypłacona po raz trzeci trzynasta emerytura. To oznacza, że każdy z ok. 9,8 mln emerytów i rencistów oraz osób na świadczeniach przedemerytalnych dostanie, niezależnie od dochodu, dodatek w wysokości najniższej emerytury.Emerytury stażowe 2021. "Nikt nie chce zatrudnić kobiety w wieku przedemerytalnym". Jest odpowiedź z Kancelarii Prezydenta

Zobacz wideo Jakich specjalistów powinnyśmy odwiedzać w ciąży? Dla zdrowia przed porodem i po nim
Więcej o: