1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Emerytura matczyna 2021. Emeryci mogą dostać dodatkowe pieniądze

Emeryci mogą otrzymać dodatkowe pieniądze od ZUS i KRUS, podwyższające kwotę ich emerytury. To tzw. emerytura matczyna. Mogą się o nią ubiegać nie tylko kobiety. Komu przysługuje emerytura matczyna?

Emerytura matczyna przysługuje kobietom, które urodziły i wychowały lub wychowały minimum czworo dzieci. O świadczenie mogą ubiegać się nie tylko matki biologiczne, lecz także osoby, które adoptowały dzieci, lub wychowały potomków partnera. Świadczenie wypłaca zarówno ZUS, jak i KRUS.

Emerytura matczyna - komu przysługuje i jak otrzymać dodatkowe pieniądze?

O świadczenie uzupełniające, czyli emeryturę matczyną, mogą ubiegać się osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają niezbędnych środków do życia. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn 65 lat. Ponadto należy posiadać obywatelstwo polskie lub prawo pobytu. Trzeba także mieszkać na terenie Polski.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest przyznawane w takiej wysokości, aby łącznie z pobieraną emeryturą czy rentą nie przekroczyło kwoty minimalnej emerytury, która od 1 marca br. wynosi 1200 zł brutto, czyli tj. 1025 zł netto. (Zobacz: Najniższa emerytura 2021 - ile wyniesie po podwyżce? "To przykład spełnionej obietnicy"). 

Emerytura matczyna przysługuje też osobom, które nigdy nie pracowały, a wychowały minimum czworo dzieci. Takie osoby mogą starać się o świadczenie w wysokości 1200 zł. Emerytura matczyna przysługuje także osobom, które już pobierają emeryturę i rentę, ale jej wysokość jest bardzo niska. Przykładowo osoba, która otrzymuje 800 złotych świadczenia, co miesiąc będzie dostawała 400 złotych więcej i łącznie może liczyć na 1200 złotych miesięcznie. 

Emerytura matczyna - gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać w placówkach ZUS lub KRUS (w przypadku osób legitymujących się okresami ubezpieczenia rolniczego). Wniosek powinien zawierać m.in. dane osobowe, PESEL lub numer dowodu osobistego bądź paszportu, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wskazanie świadczenia, o które się ubiegamy i sposób jego wypłaty oraz podpis.

Do dokumentu należy dołączyć: akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej, numery PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej oraz innych okolicznościach niezbędnych do przyznania świadczenia. Należy też zaznaczyć czy posiadało się przerwy w wychowywaniu dzieci, jak długie oraz podać ich przyczynę.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?