Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia. Komu się należy?

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która urodziła lub przyjęła dziecko na wychowanie w czasie ubezpieczenia chorobowego. Czy nawet wtedy, gdy nie jest już objęta ubezpieczeniem chorobowym, może otrzymywać pieniądze? Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia - czy są sytuacje, w których przysługuje kobiecie?

Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez ZUS mamom przebywającym na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Przysługuje także na tej części urlopu macierzyńskiego wykorzystanej przed porodem. ZUS wypłaca określoną kwotę, jeżeli kobieta wcześniej (także podczas ciąży) miała opłacone składki ubezpieczenia chorobowego. Pracowniczki zatrudnione na umowie o pracę mają obowiązkowo opłacone składki. W przypadku własnej działalności gospodarczej jest charakter dobrowolny. Ile wynosi zasiłek macierzyński 2021? To:

  • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku,
  • 80 proc. podstawy wymiaru za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, w przypadku gdy pracownica złoży wniosek nie później niż 21 dni po porodzie, o udzielenie po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego. 

Zobacz też: Wniosek o urlop macierzyński 2021. Jak go wypełnić?

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi :

  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzonych miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy. Należy od tego odliczyć potrącone przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne,
  • dla kobiety, która nie jest  pracownikiem, przeciętny miesięczny dochód, od którego odpłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe za okres 12 miesięcy, przed miesiącem w którym osoba idzie na urlop. Od tej kwoty należy odjąć 13,71 proc. 

Szczegółowe informacje dotyczące obliczania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego znajdziecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Wypłata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego jest możliwa w następujących okolicznościach:

  • kiedy tytuł do ubezpieczeń społecznych wygasł nam w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego,
  • kiedy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy została przedłużona do dnia porodu,
  • gdy zatrudnienie ustało w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • jeśli urodzimy dziecko już po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), ale zatrudnienie ustało w okresie ciąży z naruszeniem przepisów prawa,
  • kiedy urodzimy/przyjmiemy na wychowanie dziecko w trakcie urlopu wychowawczego.
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?
Więcej o: