Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Od kiedy do kiedy? Maląg: Kolejny raz zostanie wydłużony

Rodzice nadal mogą pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony. O przedłużeniu wypłat na kolejne dwa tygodnie - do 28 lutego - poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Od kiedy do kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobierać?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Od kiedy do kiedy?

Przypomnijmy, że od 1 lutego uczniowie klas I-III uczą się stacjonarnie. Rząd jednocześnie zdecydował o przedłużeniu wypłat zasiłku opiekuńczego do 14 lutego. W związku z utrzymującą się sytuacją wypłata zostanie przedłużona do końca miesiąca.

Na bieżąco monitorujemy sytuację epidemiczną w kraju. Po przeprowadzeniu analiz zdecydowaliśmy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy kolejny raz zostanie wydłużony o kolejne dwa tygodnie. Oznacza to, że do końca lutego uprawnieni rodzice będą mogli skorzystać z tej formy wsparcia

- przykazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od kiedy do kiedy zasiłek opiekuńczy przysługuje? Oznacza to, że zasiłek należy się od 14 do 28 lutego.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dla kogo?

Warto wiedzieć, że świadczenie z ZUS przysługuje nie tylko dzieciom do 8. roku życia. Dla kogo więc dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Jak czytamy na stronie ZUS-u, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w dwóch przypadkach. Są to:

Opieka nad dziećmi do lat 8

  • Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:
  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo

braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (link do strony zewnętrznej) lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (link do strony zewnętrznej) z powodu COVID-19.

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Więcej o: