Ile wynosi ulga na dziecko? Niektórzy rodzice mogą liczyć na 4 tys. złotych

Zbliża się okres rozliczenia podatku za rok 2020. Podczas rozliczania PIT rodzice powinni pamiętać o uldze na dzieci. Wyjaśniamy, komu przysługuje i jakich sum można się spodziewać.

Wiadomo, że ulga na dzieci jest jednym z najczęściej występujących rozliczeń podatkowych w PIT. Zdarza się jednak, że podatnicy, chociaż mogą skorzystać z takich ulg, zapominają o tej możliwości, uznając, że pieniądze nie będą warte czasu spędzonego nad wypełnianiem dokumentów. Jest to jednak duży błąd, gdyż kwota ze zwrotu podatku mogą być naprawdę duża.

Ile wynosi ulga na dziecko?

Tak jak w poprzednich latach ulga na dzieci 2021 przysługuje każdemu, kto wychowuje dziecko, które ukończyło 18 lat. Mogą postarać się o nią zarówno opiekunowie, rodzice, jak i rodzice zastępczy. Ulga na dziecko przysługuje również rodzicom i prawnym opiekunom dziecka niepełnosprawnego, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny albo rentę socjalną oraz rodzicom dziecka do 25. roku życia, które nadal się uczy, a jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) oraz przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych po zsumowaniu nie przekraczają 3089 zł.

Ulga na dziecko nie przysługuje jednak osobom, które rozliczają się z fiskusem w formie ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej albo podatku liniowego. Nie dotyczy ona także osób, które płacą alimenty i sporadycznie widują dziecko.

W sytuacji, gdy rodzice jednego dziecka są małżeństwem, aby otrzymać ulgę, nie mogą zarabiać rocznie więcej niż 112 tys. złotych. Jeżeli jednak dany rodzic wychowuje jedno dziecko samotnie, także nie może przekroczyć wspomnianej kwoty. W sytuacji gdy rodzice nie są w związku małżeńskim, a wychowują jedno dziecko, ich dochód nie powinien być wyższy niż 56 tys. zł. W przypadku rodzin wielodzietnych nie ma kryterium dochodowego w kwestii przyznawania ulgi.

Ulga na dziecko 2021 - kwota

Trzeba zaznaczyć, że wysokość ulgi zależy od liczby wychowywanych dzieci oraz zarobków ich rodziców. Rodzice jednego dziecka otrzymają  rocznie 1112,04 zł (92,67 zł miesięcznie), dwojga 2224,08 zł, trojga  4224,12 zł, a rodzice czterech i większej liczby dzieci otrzymają aż 6924,12 zł.

Zobacz wideo Minister Gliński: Otwieramy sport na zewnątrz, stoki i baseny
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.