Wniosek o zasiłek opiekuńczy 2021. Do kiedy można uzyskać świadczenie? Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021 można złożyć w kilka minut. Rząd zadecydował o wydłużeniu świadczenia do 14 lutego. Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy i na jakich zasadach? Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy 2021? Podpowiadamy rodzicom, co należy zrobić, aby uzyskać świadczenie.

Wielu rodziców chce złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w 2021 roku. Pomimo powrotu uczniów klas 1-3 do szkół, rząd zdecydował o dalszym wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 14 lutego. Dzięki temu rodzice, którzy zostają z dziećmi w domach, mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia. Ale tylko w niektórych przypadkach.

Zobacz wideo Szkoła w czasie pandemii. Czy należy ograniczyć podstawy programowe?

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kto może go złożyć?

Rodzice mogą złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadkach, takich jak zamknięcie z powodu koronawirusa żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której chodzi dziecko

Także rodzice dzieci w wieku do 16 lat, które mają orzeczenie niepełnosprawności, dzieci do 18 lat o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz dzieci do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jeśli spełniają powyższe warunki. O świadczenie nie można domagać się, gdy jeden z opiekunów dziecka pozostaje w domu w sytuacji:

  • jeśli nie jest nigdzie zatrudniony
  • korzysta z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego, nie możemy skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021. Jak go złożyć?

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u pracodawcy, zleceniodawcy. Przygotuj oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem i wręcz je swojemu przełożonemu. Jest ono automatycznie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby, które posiadają własną działalność pozarolniczą, muszą złożyć oświadczenie w ZUS. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przydzielany jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 206).

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.