Zasiłek opiekuńczy. Kto może z niego skorzystać i na jakich zasadach?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom małych dzieci, które pozostają w domach. Mimo tego, że uczniowie klas 1-3 wrócili już do szkół, rząd zdecydował o dalszym wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Komu przysługuje i na jakich zasadach?

Zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje?

Rząd zdecydował o dalszym wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 14 lutego. Kto może się o niego starać? Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom do lat 8, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, kiedy: 

  • żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła lub inna placówka, do której uczęszcza dziecko, została zamknięta z powodu COVID-19 
  • placówki są otwarte, ale nie mogą zapewnić dziecku opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 
  • nie ma możliwości sprawowania opieki przez nianię, albo dziennego opiekuna z powodu COVID-19
Zobacz wideo Powrót do szkół. „Mam poczucie, że ostatnie miesiące zostały zmarnowane”

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, mogą skorzystać również rodzice, którzy spełniają powyższe warunki, oraz posiadają dzieci w wieku do 16 lat, które mają orzeczenie niepełnosprawności, dzieci do 18 lat o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz dzieci do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku, kiedy jeden z rodziców pozostaje w domu np. jeśli nie jest nigdzie zatrudniony, korzysta z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego, nie możemy skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 

Zasiłek opiekuńczy. Jak złożyć wniosek?

Najpierw należy złożyć u pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jest ono automatycznie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby, które posiadają własną działalność pozarolniczą, muszą złożyć oświadczenie w ZUS. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przydzielany jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 206).

Więcej o:
Copyright © Agora SA