1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek opiekuńczy. Kto może z niego skorzystać i na jakich zasadach?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom małych dzieci, które pozostają w domach. Mimo tego, że uczniowie klas 1-3 wrócili już do szkół, rząd zdecydował o dalszym wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Komu przysługuje i na jakich zasadach?

Zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje?

Rząd zdecydował o dalszym wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 14 lutego. Kto może się o niego starać? Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom do lat 8, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, kiedy: 

 • żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła lub inna placówka, do której uczęszcza dziecko, została zamknięta z powodu COVID-19 
 • placówki są otwarte, ale nie mogą zapewnić dziecku opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 
 • nie ma możliwości sprawowania opieki przez nianię, albo dziennego opiekuna z powodu COVID-19
Zobacz wideo Powrót do szkół. „Mam poczucie, że ostatnie miesiące zostały zmarnowane”

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, mogą skorzystać również rodzice, którzy spełniają powyższe warunki, oraz posiadają dzieci w wieku do 16 lat, które mają orzeczenie niepełnosprawności, dzieci do 18 lat o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz dzieci do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku, kiedy jeden z rodziców pozostaje w domu np. jeśli nie jest nigdzie zatrudniony, korzysta z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego, nie możemy skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 

Ile pieniędzy na dziecko w 2021 roku?500 Plus, zasiłek macierzyński i becikowe. Zobacz, ile pieniędzy mogą dostać rodzice w 2021 roku

Zasiłek opiekuńczy. Jak złożyć wniosek?

Najpierw należy złożyć u pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jest ono automatycznie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby, które posiadają własną działalność pozarolniczą, muszą złożyć oświadczenie w ZUS. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przydzielany jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 206).

Specjalny zasiłek opiekuńczy - komu przysługuje?Specjalny zasiłek opiekuńczy. Ile wynosi i komu przysługuje to świadczenie?

Więcej o: