Ulga na dzieci 2021 może wynieść nawet 4 tys. złotych. Komu zostanie przyznana?

Ulga na dzieci 2021 to coś, o czym powinni pamiętać rodzice podczas rozliczania PIT. Ulga na dziecko zostanie przyznana każdemu rodzicowi, który poprawnie wypełni rozliczenie. Komu należy się ulga na dziecko? Jakich dokumentów może wymagać od rodziców organ kontroli skarbowej przed przyznaniem ulgi na dzieci?

Ulga na dzieci to jedno z najczęściej występujących odliczeń podatkowych w PIT. W 2021 roku ulgę na dziecko można odliczyć w zeznaniu podatkowym 2020. Jeśli zrobimy to dokładnie i uwzględnimy wszystkie ulgi, możemy otrzymać nawet czterocyfrowy zwrot podatku. Co zrobić, żeby dostać ulgę na dziecko? Komu przysługuje ulga na dziecko i na jakich zasadach?

Ulga na dzieci 2021. Komu przysługuje ulga prorodzinna?

Ulga na dzieci 2021, tak jak w ubiegłych latach przysługuje każdemu, kto wychowuje dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat: rodzicom, opiekunom i rodzicom zastępczym. Ulga na dziecko przyznawana jest również opiekunom niepełnosprawnego dziecka, które, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Podsumowując, ulgę można otrzymać:

  • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
  • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 3089 zł. 

Z ulgi na dziecko nie mogą skorzystać ci, którzy rozliczają się z fiskusem w formie podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej. Również ci, którzy płacą alimenty i  sporadycznie widują dziecko, nie mają tego przywileju. 

Rodzice jednego dziecka, którzy są małżeństwem, nie mogą rocznie zarabiać więcej niż 112 tys. Jeśli natomiast wychowujesz jedynaka samotnie, również nie możesz przekroczyć progu 112 tys. Natomiast jeśli masz dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka, twój dochód nie może być wyższy niż 56 tysięcy. W najlepszej sytuacji są rodzice z rodzin wielodzietnych: w tym przypadku nie ma żadnych ograniczeń dochodowych. 

Ulga na dzieci 2021. Ile wynosi?

Wysokość ulgi na dziecko jest zależna od liczby wychowywanych dzieci, a także ich zarobków. Jeżeli dziecko nie ukończyło 18. roku życia, jego dochód nie ma znaczenia dla ograniczenia ulgi zarówno jeżeli jest symboliczny, jak i wysoki.

  • Rodzice jednego dziecka otrzymają 92,67 zł miesięcznie, rocznie 1112,04 zł.
  • Rodzice dwojga dzieci rocznie otrzymają 2224,08 zł.
  • Trzecie dziecko to ulga w wysokości 166,67 zł miesięcznie. Łącznie rodzice trojga dzieci mogą otrzymać 4224,12 zł
  • Czwarte i każde kolejne dziecko to ulga w wysokości 225 zł miesięcznie. Rodzice czworga otrzymają więc 6924,12 zł.

Przypominamy, że organy kontroli skarbowej mogą czasami zażądać od rodziców i opiekunów okazania niezbędnych dokumentów do ustalenia prawa do ulgi na dziecko m.in.: odpisów aktu urodzenia dziecka, dokumentów potwierdzających prawo do opieki nad dzieckiem, zaświadczenie dziecka pełnoletniego o uczęszczaniu do szkoły czy od rodziny zastępczej umowę zawartą ze starostwem.

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?
Więcej o: