1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. W 2021 roku kwota może się zmienić

Żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Wyjaśniamy, w jaki sposób należy to zrobić i kto może ubiegać się o świadczenie.

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności lub starszego wieku na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich pielęgnacją. 

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia,
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Należy zaznaczyć, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego oraz osobom przebywającym w instytucji, która zapewnia nieodpłatnie codzienne utrzymanie. O świadczenie nie mogą ubiegać się Polacy, którzy obierają inne świadczenia za granicą, chyba że specjalne przepisy lub umowy międzynarodowe w tym wypadku mówią inaczej.

Zasiłek rodzinny wniosekWniosek o zasiłek rodzinny 2020/2021. Jak i kiedy go złożyć?

Zasiłek pielęgnacyjny - kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o wszystkie zasiłki rodzinne, w tym również wniosek o zasiłki pielęgnacyjne można składać od 1 lipca 2020 przez internet oraz od 1 sierpnia 2020 w formie tradycyjnej.  Można to zrobić za pośrednictwem portalu Emp@tia i ePUAP, albo osobiście, w urzędzie miasta lub gminy.

Formularz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjne znajduje się na oficjalnej stronie gov. Do wniosku należy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka
 • orzeczenie: o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania
 • lub o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dokumenty te nie są wymagane w przypadku osób ubiegających się o świadczenie, które skończyły 75 lat.  Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest co miesiąc, po wydaniu decyzji o jego przyznaniu. Harmonogram wypłaty ustala podmiot realizujący świadczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny - ile wynosi świadczenie?

Zasiłek pielęgnacyjny, który jest wypłacany osobom powyżej 75 lat, prawdopodobnie wzrośnie z 229,91 zł do 238,73 zł. Kwota może się zmienić, jeżeli zostanie przyjęty inny wskaźnik waloryzacji. Będzie on ustalony w lutym 2021 roku, gdy GUS poda wartość inflacji w całym 2020 roku.

Urlop wychowawczy 2021: ile trwa? Jak się o niego starać?Urlop wychowawczy 2021: ile trwa? Jak się o niego starać?

Zobacz wideo Czy nauczyciele powinni być szczepieni szczepionką firmy AstraZeneca? Minister Dworczyk apeluje o odpowiedzialną komunikację