Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. W 2021 roku kwota może się zmienić

Żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Wyjaśniamy, w jaki sposób należy to zrobić i kto może ubiegać się o świadczenie.

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności lub starszego wieku na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich pielęgnacją. 

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Należy zaznaczyć, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego oraz osobom przebywającym w instytucji, która zapewnia nieodpłatnie codzienne utrzymanie. O świadczenie nie mogą ubiegać się Polacy, którzy obierają inne świadczenia za granicą, chyba że specjalne przepisy lub umowy międzynarodowe w tym wypadku mówią inaczej.

Zasiłek rodzinny wniosekWniosek o zasiłek rodzinny 2020/2021. Jak i kiedy go złożyć?

Zasiłek pielęgnacyjny - kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o wszystkie zasiłki rodzinne, w tym również wniosek o zasiłki pielęgnacyjne można składać od 1 lipca 2020 przez internet oraz od 1 sierpnia 2020 w formie tradycyjnej.  Można to zrobić za pośrednictwem portalu Emp@tia i ePUAP, albo osobiście, w urzędzie miasta lub gminy.

Formularz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjne znajduje się na oficjalnej stronie gov. Do wniosku należy dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka
  • orzeczenie: o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania
  • lub o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dokumenty te nie są wymagane w przypadku osób ubiegających się o świadczenie, które skończyły 75 lat.  Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest co miesiąc, po wydaniu decyzji o jego przyznaniu. Harmonogram wypłaty ustala podmiot realizujący świadczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny - ile wynosi świadczenie?

Zasiłek pielęgnacyjny, który jest wypłacany osobom powyżej 75 lat, prawdopodobnie wzrośnie z 229,91 zł do 238,73 zł. Kwota może się zmienić, jeżeli zostanie przyjęty inny wskaźnik waloryzacji. Będzie on ustalony w lutym 2021 roku, gdy GUS poda wartość inflacji w całym 2020 roku.

Urlop wychowawczy 2021: ile trwa? Jak się o niego starać?Urlop wychowawczy 2021: ile trwa? Jak się o niego starać?

Zobacz wideo Czy nauczyciele powinni być szczepieni szczepionką firmy AstraZeneca? Minister Dworczyk apeluje o odpowiedzialną komunikację
Więcej o: