1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. Komu i do kiedy przysługuje? Świadczenie wypłaca KRUS i ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 14 lutego. W jakich sytuacjach można ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy i kiedy upływa ostateczny termin składania wniosków? Wyjaśniamy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 lutego. Już wcześniej Minister Marlena Maląg zapowiadała, że świadczenie będzie nadal przysługiwało rodzicom. Z treści rozporządzenia opublikowanego następnego dnia po ogłoszeniu przedłużenia obostrzeń wynikało, że rząd zdecydował się wydłużyć dodatkowy zasiłek opiekuńczy, a to zostało jeszcze potwierdzone przez ZUS, a parę dni później także KRUS. 

Zobacz: Obostrzenia przedłużone do 14 lutego? "Stopniowy powrót do normalności"

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 lutego 

ZUS poinformował, że świadczenie będzie można uzyskać do 14 lutego 2021 roku. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci:

 • do lat 8,
 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - kto może się ubiegać? "Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta." - czytamy na stronie ZUS.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - komu się należy?

Świadczenie mogą pobierać rodzice, którzy muszą sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

 • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
 • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (link do strony zewnętrznej) z powodu COVID-19.

Adam NiedzielskiKiedy powrót do szkół starszych klas? Adam Niedzielski: Nie wcześniej niż w marcu

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS

KRUS poinformował, że do 14 lutego ubezpieczeni w instytucji będą mogli pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Świadczenie przysługuje na takich samych zasadach, jak dla ubezpieczonych w ZUS. Ale jest jedna różnica - dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą się ubiegać rodzice, którzy muszą opiekować się:

 • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Jak złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy KRUS? Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS można złożyć za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS - ePUAP,

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?