Wniosek o zasiłek rodzinny 2020/2021. Jak i kiedy go złożyć?

Zasiłek rodzinny to jedno ze świadczeń rodzinnych. Wniosek o zasiłek rodzinny 2020/2021 można składać już od 1 lipca 2020 roku. Komu przysługuje świadczenie rodzinne? Jakie są warunki przyznania zasiłku rodzinnego 2020/2021? I co trzeba jeszcze wiedzieć, zanim złożymy wniosek o zasiłek rodzinny 2020/2021?

Zasiłek rodzinny 2020/2021 – co to?

Zasiłek rodzinny to jedno z kluczowych świadczeń rodzinnych. Do tego świadczenia można także pobierać dodatki. Co ważne podczas starania się o zasiłek rodzinny 2020/2021 obowiązuje kryterium dochodowe. Jakie dodatki mogą uzupełniać zasiłek rodzinny? Są to:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Wniosek o zasiłek rodzinny 2020/2021. Kiedy złożyć wniosek?

Od 1 lipca 2020 można składać wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy. Nic nie zmieniło się w kwestii formalności związanej ze składaniem wniosków o zasiłek rodzinny 2020/2021. Wnioski są przyjmowane za pośrednictwem portalu Emp@tia albo ePUAP. Wniosek w tradycyjnej papierowej formie można składać od 1 sierpnia 2020 roku w urzędzie miasta lub gminy, w którym mieszka wnioskodawca.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek rodzinny 2020/2021 – kwoty

Zgodnie z rozporządzeniem  zasiłek rodzinny i kolejne dodatki do niego wynoszą:

 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia – 90 zł, – powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
 • świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Zasiłek rodzinny 2020/2021. Ile wynosi świadczenie rodzinne? Jakie są kryteria dochodowe i warunki przyznania?

Więcej o:
Copyright © Agora SA